MONITORING LEGISLATIVNÍHO PROCESU
TISK NÁZEV STAV ROZESLÁNO 1. ČTENÍ 2. ČTENÍ 3. ČTENÍ SENÁT PREZIDENT VYHLÁŠENO
1154 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 Projednávání rozpočtovým výborem 29.09.2017 -- -- -- -- -- --
1152 Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě Organizační výbor 15.09.2017 -- -- -- -- -- --
1140 Opční prot.k úml.OSN o právech osob se zdravotním postižením 1. čtení 12.07.2017 -- -- -- -- -- --
1138 Novela z. o evidenci tržeb - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 30.06.2017 -- -- -- -- -- --
1131 Prozatímní dohoda o hosp. partnerství mezi Ghanou a EU 1. čtení 19.06.2017 -- -- -- -- -- --
1130 Doh.o hosp.partnerství mezi Pobřežím slonoviny a EU 1. čtení 19.06.2017 -- -- -- -- -- --
1127 Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů 1. čtení 07.06.2017 -- -- -- -- -- --
1101 Novela z. o působnosti orgánů ČR v oblasti cen - RJ 1. čtení 21.04.2017 12.07.2017 -- -- -- -- --
1098 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 20.04.2017 -- -- -- -- -- --
1097 Novela z. o hospodaření energií - EU 1. čtení 18.04.2017 -- -- -- -- -- --
1096 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení 1. čtení 18.04.2017 -- -- -- -- -- --
1095 Novela z. o přechodu některých věcí z majetku ČR - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 19.04.2017 -- -- -- -- -- --
1089 Novela z. o HK ČR a AK ČR Zamítnuto Senátem 06.04.2017 16.05.2017 12.07.2017 08.09.2017 -- -- --
1087 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 05.04.2017 -- -- -- -- -- --
1086 Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání - RJ 2. čtení - obecná rozprava 05.04.2017 30.06.2017 -- -- -- -- --
1081 Novela z. o sociálních službách - EU 2. čtení - obecná rozprava 31.03.2017 17.05.2017 -- -- -- -- --
1078 Vl.n.z. o zálohovaném výživném - EU 1. čtení 30.03.2017 -- -- -- -- -- --
1077 Novela z. o Státním fondu kultury ČR 1. čtení 30.03.2017 -- -- -- -- -- --
1074 Novela z. o investičních pobídkách - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 30.03.2017 -- -- -- -- -- --
1073 Novela z. o myslivosti 1. čtení 23.03.2017 -- -- -- -- -- --
1066 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o sociálním bydlení 1. čtení 21.03.2017 -- -- -- -- -- --
1065 Vl.n.z. o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení - EU 1. čtení 21.03.2017 25.04.2017 -- -- -- -- --
1064 Novela z. o lesích (lesní zákon) - RJ 2. čtení - obecná rozprava 21.03.2017 05.09.2017 -- -- -- -- --
1063 Novela z. o činnosti inst. zaměstnanec. penzijního pojištění - EU 1. čtení 21.03.2017 -- -- -- -- -- --
1062 Novela z. o dluhopisech 1. čtení 21.03.2017 -- -- -- -- -- --
1061 Novela z. o bankách - EU 2. čtení - obecná rozprava 21.03.2017 28.04.2017 -- -- -- -- --
1058 Novela z. o investičních pobídkách - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 22.03.2017 -- -- -- -- -- --
1057 Novela z. - trestní zákoník 1. čtení 21.03.2017 -- -- -- -- -- --
1054 Vl.n.z. o univerzitních nemocnicích 2. čtení - obecná rozprava 14.03.2017 25.04.2017 -- -- -- -- --
1052 Novela z. o vývozu a dovozu zboží - EU 1. čtení 14.03.2017 -- -- -- -- -- --
1046 N.z. o převodu vlastnického práva k zemědělským pozemkům 1. čtení 02.03.2017 -- -- -- -- -- --
1045 N.z. - nominační zákon 1. čtení 23.02.2017 -- -- -- -- -- --
1043 N. z. o elektronizaci zdravotnictví - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 23.02.2017 -- -- -- -- -- --
1042 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 23.02.2017 -- -- -- -- -- --
1041 Novela z. o zajišťování obrany ČR - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 22.02.2017 -- -- -- -- -- --
1038 Novela z. o lesích (lesní zákon) 1. čtení 20.02.2017 -- -- -- -- -- --
1035 Doh.mezi ČR a Král.Saúdské Arábie o let. dopravních službách 2. čtení 17.02.2017 29.06.2017 -- -- -- -- --
1034 Novela z. - občanský soudní řád 1. čtení 17.02.2017 26.05.2017 -- -- -- -- --
1033 Novela z. o veřejných výzkumných institucích 1. čtení 16.02.2017 -- -- -- -- -- --
1032 Novela z. o zahraniční rozvojové spolupráci - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 14.02.2017 -- -- -- -- -- --
1030 Novela z. - insolvenční zákon - EU 1. čtení 08.02.2017 27.04.2017 -- -- -- -- --
1027 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU 1. čtení 06.02.2017 -- -- -- -- -- --
1026 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU 1. čtení 06.02.2017 -- -- -- -- -- --
1025 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU 1. čtení 06.02.2017 03.03.2017 -- -- -- -- --
1023 Novela z. o ozdravných postupech a řešení krize na fin. trhu - EU 2. čtení - obecná rozprava 06.02.2017 28.04.2017 -- -- -- -- --
1021 Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky Prezident 06.02.2017 12.04.2017 07.06.2017 28.06.2017 11.07.2017 -- --
1016 Novela z. - trestní zákoník 1. čtení 03.02.2017 -- -- -- -- -- --
1011 Novela z. - knihovní zákon 1. čtení 25.01.2017 -- -- -- -- -- --
1009 Novela z. o České národní bance - EU 2. čtení - obecná rozprava 24.01.2017 14.03.2017 -- -- -- -- --
1008 Novela z. - zákoník práce 1. čtení 25.01.2017 -- -- -- -- -- --
1006 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění 1. čtení 12.01.2017 -- -- -- -- -- --
1004 Novela z. o Policii ČR - EU 1. čtení 10.01.2017 -- -- -- -- -- --
992 Vl. n. z. o změně zák. v souv. s veřejným opatrovnictvím 1. čtení 13.12.2016 -- -- -- -- -- --
985 Novela z. - trestní zákoník 1. čtení 14.12.2016 -- -- -- -- -- --
982 N. z. o turistických značených trasách 1. čtení 07.12.2016 -- -- -- -- -- --
979 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 1. čtení 09.12.2016 -- -- -- -- -- --
977 N.z. o změně zák. v souv. s nařízenou ústavní výchovou 1. čtení 05.12.2016 -- -- -- -- -- --
975 Novela z.o posk.dotací soukr.škol., předškol. a škol.zaříz. 1. čtení 07.12.2016 -- -- -- -- -- --
973 Novela z. o Vojenské policii - EU 1. čtení 29.11.2016 05.04.2017 -- -- -- -- --
965 Novela z. o České televizi a o Českém rozhlasu 1. čtení 15.11.2016 -- -- -- -- -- --
961 Novela z. - trestní zákoník 1. čtení 14.11.2016 -- -- -- -- -- --
959 Novela z. o pedagogických pracovnících Rozesláno poslancům 11.11.2016 -- 28.02.2017 07.04.2017 31.05.2017 -- --
957 Novela z. o registrovaném partnerství 1. čtení 08.11.2016 -- -- -- -- -- --
956 Novela ústav. z. - Ústava ČR 1. čtení 08.11.2016 -- -- -- -- -- --
955 Novela z. - trestní zákoník 1. čtení 04.11.2016 -- -- -- -- -- --
948 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu 2. čtení - obecná rozprava 31.10.2016 15.03.2017 -- -- -- -- --
947 Novela ústav. z. - Ústava ČR 2. čtení - obecná rozprava 31.10.2016 15.03.2017 -- -- -- -- --
944 Novela z. - energetický zákon - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 26.10.2016 -- -- -- -- -- --
943 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí - RJ 1. čtení 26.10.2016 12.07.2017 -- -- -- -- --
940 Novela z. o státních svátcích - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 25.10.2016 -- -- -- -- -- --
938 Novela z. o státních svátcích - RJ 2. čtení - obecná rozprava 20.10.2016 26.04.2017 -- -- -- -- --
937 Novela z. o církvích a náboženských společnostech 1. čtení 19.10.2016 -- -- -- -- -- --
934 Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání - EU 1. čtení 05.10.2016 -- -- -- -- -- --
931 Novela z. o Vojenském zpravodajství 2. čtení - obecná rozprava 05.10.2016 25.10.2016 -- -- -- -- --
930 Novela z. - vodní zákon - EU 2. čtení - obecná rozprava 05.10.2016 05.04.2017 -- -- -- -- --
925 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU 1. čtení 03.10.2016 -- -- -- -- -- --
924 Novela z. o ochraně ovzduší - EU 2. čtení - obecná rozprava 30.09.2016 05.04.2017 -- -- -- -- --
920 Novela z. - občanský zákoník 2. čtení - obecná rozprava 23.09.2016 28.04.2017 -- -- -- -- --
919 N.z. o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky u Union banky 1. čtení 23.09.2016 -- -- -- -- -- --
918 Novela z. o evidenci tržeb - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 23.09.2016 -- -- -- -- -- --
915 N. z. o znárodnění majetku Zdeňka Bakaly 1. čtení 20.09.2016 -- -- -- -- -- --
908 N.ústav.z. o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy 1. čtení 16.09.2016 -- -- -- -- -- --
906 Novela z. o některých přestupcích 1. čtení 14.09.2016 -- -- -- -- -- --
905 Novela z. o právu shromažďovacím 1. čtení 14.09.2016 -- -- -- -- -- --
903 Novela z. - zákoník práce - EU 2. čtení - obecná rozprava 09.09.2016 06.12.2016 -- -- -- -- --
902 Novela z. - občanský soudní řád 1. čtení 06.09.2016 -- -- -- -- -- --
901 Novela z. o dani z přidané hodnoty 1. čtení 31.08.2016 -- -- -- -- -- --
900 Novela z. o silničním provozu 1. čtení 29.08.2016 -- -- -- -- -- --
892 Novela z. o zaměstnanosti 1. čtení 23.08.2016 -- -- -- -- -- --
891 N.z. o obecně nebezpečných náboženských společnostech 1. čtení 23.08.2016 -- -- -- -- -- --
883 N. z. o svobodě projevu 1. čtení 04.08.2016 -- -- -- -- -- --
879 Novela z. o místním referendu 1. čtení 26.07.2016 -- -- -- -- -- --
878 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1. čtení 26.07.2016 -- -- -- -- -- --
876 N. z. o evropských politických stranách - EU Rozesláno poslancům 25.07.2016 -- 29.11.2016 13.01.2017 08.03.2017 -- --
867 Novela z. o evidenci tržeb - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 14.07.2016 -- -- -- -- -- --
860 Novela z. o integrovaném záchranném systému 1. čtení 07.07.2016 -- -- -- -- -- --
859 Novela z. o jednacím řádu PS 1. čtení 14.07.2016 -- -- -- -- -- --
858 Novela z. - školský zákon 1. čtení 04.07.2016 -- -- -- -- -- --
856 Novela z. - jednací řád 1. čtení 01.07.2016 -- -- -- -- -- --
847 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU 2. čtení - obecná rozprava 23.06.2016 05.04.2017 -- -- -- -- --
846 Novela z. o evidenci tržeb 1. čtení 23.06.2016 -- -- -- -- -- --
842 Novela z. o maj. vyrovnání s církvemi a náb. společnostmi 1. čtení 21.06.2016 -- -- -- -- -- --
837 Novela z. o přechodu některých věcí z majetku ČR - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 13.06.2016 -- -- -- -- -- --
833 N. z. o pobytu cizinců z nebezpečných zemí 1. čtení 07.06.2016 -- -- -- -- -- --
830 Novela z. o rozpočtovém určení daní 1. čtení 06.06.2016 -- -- -- -- -- --
829 Novela z. - trestní zákoník 1. čtení 06.06.2016 -- -- -- -- -- --
820 N. z. o důstojné smrti 1. čtení 27.05.2016 -- -- -- -- -- --
818 Novela z. - školský zákon - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 25.05.2016 -- -- -- -- -- --
817 Novela z. - trestní zákoník 1. čtení 24.05.2016 -- -- -- -- -- --
808 N. z. o ochraně před ilegální migrací 1. čtení 10.05.2016 -- -- -- -- -- --
799 N.z. o ochraně oznamovatelů trestných činů 1. čtení 02.05.2016 -- -- -- -- -- --
797 Sen.n.z. o veřejných kulturních institucích 1. čtení 28.04.2016 -- -- -- -- -- --
793 Novela z. o pohřebnictví - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 28.04.2016 -- -- -- -- -- --
792 Novela z. o evidenci tržeb 1. čtení 27.04.2016 -- -- -- -- -- --
790 Vl.n.z. o státním zastupitelství - související 1. čtení 21.04.2016 -- -- -- -- -- --
789 Vl.n.z. o státním zastupitelství - EU 1. čtení 21.04.2016 -- -- -- -- -- --
787 Novela z. o platu představitelů státní moci 1. čtení 21.04.2016 -- -- -- -- -- --
781 N.z. o Pražském hradu 1. čtení 18.04.2016 -- -- -- -- -- --
780 N. z. o náhradním výživném 1. čtení 18.04.2016 -- -- -- -- -- --
777 Novela z. o rozpočtovém určení daní 1. čtení 12.04.2016 -- -- -- -- -- --
776 N.z. proti inkluzi ve školství - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 11.04.2016 -- -- -- -- -- --
770 Novela z. o daních z příjmů 1. čtení 01.04.2016 -- -- -- -- -- --
749 Novela z. - trestní řád 1. čtení 30.03.2016 -- -- -- -- -- --
744 Novela z. - zákoník práce 1. čtení 22.03.2016 -- -- -- -- -- --
743 Novela z. o ochraně veřejného zdraví 1. čtení 22.03.2016 -- -- -- -- -- --
738 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi 1. čtení 11.03.2016 -- -- -- -- -- --
730 Novela z. o nemocenském pojištění 1. čtení 01.03.2016 -- -- -- -- -- --
721 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 1. čtení 17.02.2016 -- -- -- -- -- --
714 N. z. o zákazu halál porážek 1. čtení 12.02.2016 -- -- -- -- -- --
710 Novela z. o státní službě - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 01.02.2016 -- -- -- -- -- --
709 Novela z. o podporovaných zdrojích energie 1. čtení 01.02.2016 -- -- -- -- -- --
708 Novela z. o České televizi a o Českém rozhlasu - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 01.02.2016 -- -- -- -- -- --
707 Novela z. o pohřebnictví - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 01.02.2016 -- -- -- -- -- --
701 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích 1. čtení 20.01.2016 31.12.9999 31.12.9999 31.12.9999 31.12.9999 31.12.9999 31.12.9999
700 Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dět. skup. 1. čtení 22.01.2016 -- -- -- -- -- --
697 Novela z. o znalcích a tlumočnících 1. čtení 19.01.2016 -- -- -- -- -- --
694 Novela z. - autorský zákon 1. čtení 13.01.2016 -- -- -- -- -- --
676 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR 1. čtení 18.12.2015 -- -- -- -- -- --
675 Novela z. - trestní zákoník 1. čtení 17.12.2015 -- -- -- -- -- --
660 Novela z. o zdravotních službách 1. čtení 26.11.2015 -- -- -- -- -- --
657 N.z.o detenčních centr. pro neleg. migranty v cizích státech 1. čtení 20.11.2015 -- -- -- -- -- --
649 Novela z. o dani z přidané hodnoty - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 09.11.2015 -- -- -- -- -- --
647 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml. Senát 04.11.2015 20.01.2016 12.04.2016 06.05.2016 -- -- --
636 N.z. o Horské službě ČR 1. čtení 26.10.2015 -- -- -- -- -- --
635 N. z. o DNA 1. čtení 27.10.2015 -- -- -- -- -- --
630 Novela z. o státním občanství ČR 1. čtení 22.10.2015 -- -- -- -- -- --
629 N. z. o úředním jazyce ČR 1. čtení 22.10.2015 -- -- -- -- -- --
621 N. z. o referendu k imigračním kvótám EU 1. čtení 05.10.2015 -- -- -- -- -- --
620 N. z. o referendu o vystoupení ČR z EU 1. čtení 05.10.2015 -- -- -- -- -- --
601 Novela z. o pozemních komunikacích 1. čtení 22.09.2015 -- -- -- -- -- --
599 Novela z. - občanský soudní řád 1. čtení 21.09.2015 -- -- -- -- -- --
598 Novela z. o azylu 2. čtení - obecná rozprava 18.09.2015 09.02.2016 -- -- -- -- --
593 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR 1. čtení 07.09.2015 -- -- -- -- -- --
559 Vl. n. ústavního z. o celostátním referendu 1. čtení 28.07.2015 11.03.2016 -- -- -- -- --
557 N.z., kterým se zrušuje zákon o dani silniční 1. čtení 23.07.2015 -- -- -- -- -- --
556 Novela z. o střetu zájmů - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 22.07.2015 -- -- -- -- -- --
548 Novela z. o státních svátcích - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 13.07.2015 -- -- -- -- -- --
541 Novela z. o jednacím řádu PS 1. čtení 08.07.2015 -- -- -- -- -- --
539 Novela z. o soudech a soudcích 1. čtení 08.07.2015 -- -- -- -- -- --
535 Novela z. o státní sociální podpoře 1. čtení 02.07.2015 -- -- -- -- -- --
533 Novela z. o sociálních službách 1. čtení 30.06.2015 -- -- -- -- -- --
525 Novela z. - trestní zákoník 1. čtení 25.06.2015 -- -- -- -- -- --
524 Novela z. o střetu zájmů 1. čtení 22.06.2015 -- -- -- -- -- --
507 Vl.n.z.,kterým se mění zák. v souvisl. se změnou Ústavy ČR 1. čtení 03.06.2015 -- -- -- -- -- --
506 Novela ústav. zák. - Ústava ČR 1. čtení 03.06.2015 -- -- -- -- -- --
499 Novela z. - občanský soudní řád 1. čtení 01.06.2015 -- -- -- -- -- --
496 Novela z. - energetický zákon - RJ 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava 28.05.2015 -- -- -- -- -- --
495 Vl.n.z. o bezpečnostní činnosti 2. čtení - obecná rozprava 27.05.2015 20.04.2016 -- -- -- -- --
478 N.z.,kterým se zrušuje zákon o významné tržní síle 1. čtení 06.05.2015 -- -- -- -- -- --
433 Novela z. o živnostenském podnikání 1. čtení 25.03.2015 -- -- -- -- -- --
432 N. z. o státním zastupitelství 1. čtení 23.03.2015 -- -- -- -- -- --
421 Novela z. o jednacím řádu PS 1. čtení 04.03.2015 -- -- -- -- -- --
420 Novela ústav. z. - Ústava ČR 1. čtení 04.03.2015 -- -- -- -- -- --
408 Novela z. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem - EU 2. čtení - obecná rozprava 20.02.2015 01.04.2015 -- -- -- -- --
402 Novela z. o vysokých školách 1. čtení 11.02.2015 -- -- -- -- -- --
392 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení 1. čtení 23.01.2015 -- -- -- -- -- --
390 N.z. o zajištění právní pomoci 2. čtení - obecná rozprava 21.01.2015 01.02.2017 -- -- -- -- --
371 Novela z. o specifických zdravotních službách 1. čtení 12.12.2014 -- -- -- -- -- --
357 Novela z. o loteriích a jiných podobných hrách 1. čtení 12.11.2014 -- -- -- -- -- --
335 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci 1. čtení 02.10.2014 -- -- -- -- -- --
324 Doh. o převádění a sdílení příspěvků do fondu pro řeš. krizí Přerušeno v 2. čtení 18.09.2014 05.11.2015 -- -- -- -- --
323 Novela z. - trestní zákoník 1. čtení 17.09.2014 -- -- -- -- -- --
320 Novela z. o registrovaném partnerství 1. čtení 12.09.2014 -- -- -- -- -- --
234 Novela z. o občanských průkazech - RJ 2. čtení - obecná rozprava 18.06.2014 24.10.2014 -- -- -- -- --
233 Novela ústav. z. - Ústava ČR 2. čtení - obecná rozprava 13.06.2014 13.07.2016 -- -- -- -- --
232 Novela z. o Ústavním soudu 2. čtení - obecná rozprava 13.06.2014 -- -- -- -- -- --
221 Novela z. o silničním provozu 2. čtení - obecná rozprava 09.06.2014 09.12.2014 -- -- -- -- --
202 Novela z. o pozemních komunikacích 2. čtení - obecná rozprava 23.05.2014 19.05.2015 -- -- -- -- --
188 Novela ústav. zák. - Ústava ČR 2. čtení - obecná rozprava 30.04.2014 01.04.2015 -- -- -- -- --
170 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii 2. čtení 11.04.2014 14.05.2014 -- -- -- -- --
164 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí 2. čtení - obecná rozprava 03.04.2014 18.06.2014 -- -- -- -- --
144 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi - RJ 2. čtení - obecná rozprava 24.03.2014 20.06.2014 -- -- -- -- --
123 Sml.mezi ČR a Rep.Kosovo o zamezení dvojímu zdanění Přerušeno v 2. čtení 14.02.2014 12.06.2014 -- -- -- -- --
115 N.z. o regulaci prostituce 2. čtení - obecná rozprava 31.01.2014 18.06.2014 -- -- -- -- --
43 Novela ústav. zák. - Ústava ČR Senát 03.12.2013 22.01.2014 29.04.2014 14.05.2014 11.06.2014 -- --
TISK NÁZEV STAV ROZESLÁNO 1. ČTENÍ 2. ČTENÍ 3. ČTENÍ SENÁT PREZIDENT VYHLÁŠENO
1126 Úmluva MOP o práci na moři Schválena 06.06.2017 29.06.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1124 Novela z. o registru smluv - RJ

Schváleno

249/2017 Sb.
19.05.2017 28.06.2017 -- -- 11.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
1122 Návrh na vystoupení ČR z Mez. energetického fóra Schválena 16.05.2017 29.06.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1118 Sml.mezi ČR a Turks & Caicos o vým.inf. Schválena 03.05.2017 13.07.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1117 Sml.o zdanění příjmů z úspor mezi ČR a Ostrovem Man Schválena 03.05.2017 13.07.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1116 Sml.mezi ČR a vládou Montserratu o vým.informací Schválena 03.05.2017 13.07.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1115 Sml.o zdanění příjmů z úspor mezi ČR a Kajmanskými ostrovy Schválena 03.05.2017 13.07.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1114 Sml.mezi ČR a Brit. Panenskými ostrovy o vým.inf. Schválena 03.05.2017 13.07.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1113 Sml.mezi ČR a vládou Anguilly o vým.informací Schválena 03.05.2017 13.07.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1112 Sml.mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Arubu o vým.inf. Schválena 03.05.2017 13.07.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1111 Sml.mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Niz.Antily o vým.inf. Schválena 03.05.2017 13.07.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1110 N. z. o evropských politických stranách - EU - RJ

Schváleno

246/2017 Sb.
03.05.2017 24.05.2017 -- -- 19.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
1108 Novela z. - občanský soudní řád - RJ

Schváleno

291/2017 Sb.
03.05.2017 12.07.2017 -- -- 16.08.2017 04.09.2017 15.09.2017
1105 Doh. o spolupráci mezi EU a Afghánistánem Schválena 27.04.2017 25.05.2017 29.06.2017 -- -- -- --
1102 Prot.o přistoup. k Obch.doh. mezi státy EU a Kolumbií a Peru Schválena 21.04.2017 29.06.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1100 Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2017

Schváleno

232/2017 Sb.
21.04.2017 28.06.2017 30.06.2017 14.07.2017 -- 20.07.2017 31.07.2017
1094 Novela z. - branný zákon - RJ

Schváleno

294/2017 Sb.
13.04.2017 30.06.2017 -- -- 17.08.2017 04.09.2017 15.09.2017
1093 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu Schválena, 80/2017 Sb. m. s. 12.04.2017 08.06.2017 07.09.2017 -- -- -- 20.12.2017
1072 Novela z. o zaměstnanosti - EU

Schváleno

327/2017 Sb.
23.03.2017 25.04.2017 28.06.2017 14.07.2017 16.08.2017 12.09.2017 06.10.2017
1071 Novela z. o rozpočtových pravidlech

Schváleno

367/2017 Sb.
23.03.2017 28.04.2017 11.07.2017 08.09.2017 04.10.2017 24.10.2017 07.11.2017
1070 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o el. identifikaci

Schváleno

251/2017 Sb.
21.03.2017 12.04.2017 24.05.2017 09.06.2017 19.07.2017 31.07.2017 18.08.2017
1069 Vl.n.z. o elektronické identifikaci - EU

Schváleno

250/2017 Sb.
21.03.2017 12.04.2017 24.05.2017 09.06.2017 19.07.2017 31.07.2017 18.08.2017
1068 Prot. pozměňující sml.mezi ČR a Japonskem o soc.zabezpečení Schválena 21.03.2017 29.06.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1067 Novela z. o ochraně utajovaných informací - RJ

Schváleno

256/2017 Sb.
21.03.2017 07.06.2017 -- -- 20.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
1060 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přj. z. o platebním styku - EU - RJ

Schváleno

371/2017 Sb.
21.03.2017 28.04.2017 11.07.2017 08.09.2017 11.10.2017 24.10.2017 13.11.2017
1059 Vl.n.z. o platebním styku - EU - RJ

Schváleno

370/2017 Sb.
21.03.2017 28.04.2017 11.07.2017 08.09.2017 11.10.2017 24.10.2017 13.11.2017
1056 Novela z. o daních z příjmů - RJ

Schváleno

254/2017 Sb.
16.03.2017 24.05.2017 -- -- 20.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
1055 Novela z. o biologických a toxinových zbraních

Schváleno

253/2017 Sb.
14.03.2017 05.04.2017 16.05.2017 19.05.2017 20.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
1053 Novela z. o elektronických komunikacích

Schváleno

252/2017 Sb.
14.03.2017 04.04.2017 26.04.2017 24.05.2017 19.07.2017 31.07.2017 18.08.2017
1051 Sml.mezi ČR a SR o spolupr.při vzáj.ochr. vzdušného prostoru Schválena, 66/2017 Sb. m. s. 09.03.2017 13.07.2017 07.09.2017 -- -- -- 13.11.2017
1048 Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy Schválena 03.03.2017 13.07.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1047 Vl.n.z o změně zák. v oblasti průmyslového vlastnictví - RJ

Schváleno

196/2017 Sb.
03.03.2017 05.04.2017 -- -- 31.05.2017 20.06.2017 10.07.2017
1044 Doh. o polit. dialogu mezi státy EU a Kubánskou rep. Schválena 22.02.2017 06.04.2017 29.06.2017 -- -- -- --
1037 Doh. mezi ČR a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě Schválena 17.02.2017 29.06.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1036 Doh. mezi ČR a Dominikánskou rep. o let. dopravních službách Schválena 17.02.2017 29.06.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1031 Doh.mezi ČR a vl. Republiky Tádžikistán o leteckých službách Schválena 13.02.2017 29.06.2017 07.09.2017 -- -- -- --
1029 Novela z. o nemocenském pojištění

Schváleno

310/2017 Sb.
08.02.2017 11.04.2017 28.06.2017 14.07.2017 16.08.2017 04.09.2017 19.09.2017
1028 Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány Schválena 08.02.2017 06.04.2017 13.07.2017 -- -- -- --
1024 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Schváleno

247/2017 Sb.
06.02.2017 22.02.2017 24.05.2017 09.06.2017 19.07.2017 31.07.2017 18.08.2017
1022 Novela z. o státních svátcích - RJ

Schváleno

226/2017 Sb.
06.02.2017 25.04.2017 -- -- 07.06.2017 13.07.2017 31.07.2017
1020 Novela z. o zdravotnických prostředcích - RJ

Schváleno

366/2017 Sb.
06.02.2017 26.05.2017 13.07.2017 08.09.2017 11.10.2017 24.10.2017 07.11.2017
1019 Novela z. o poj. odpovědnosti za škodu způs.provozem vozidla

Schváleno

293/2017 Sb.
03.02.2017 28.04.2017 07.06.2017 12.07.2017 -- 04.09.2017 15.09.2017
1018 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Schváleno

297/2017 Sb.
02.02.2017 24.02.2017 23.05.2017 30.06.2017 16.08.2017 04.09.2017 19.09.2017
1017 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Schváleno

290/2017 Sb.
02.02.2017 22.02.2017 23.05.2017 30.06.2017 16.08.2017 04.09.2017 15.09.2017
1015 Novela z. o Veřejném ochránci práv - RJ

Schváleno

198/2017 Sb.
02.02.2017 26.04.2017 -- -- 07.06.2017 21.06.2017 12.07.2017
1014 Novela z. - živnostenský zákon

Schváleno

289/2017 Sb.
31.01.2017 14.03.2017 24.05.2017 14.07.2017 16.08.2017 04.09.2017 15.09.2017
1013 Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu Schválena, 73/2017 Sb. m. s. 31.01.2017 06.04.2017 13.07.2017 -- -- -- 11.12.2017
1012 Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu Schválena, 72/2017 Sb. m. s. 31.01.2017 06.04.2017 13.07.2017 -- -- -- 11.12.2017
1010 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy - RJ

Schváleno

197/2017 Sb.
25.01.2017 12.04.2017 -- -- -- 21.06.2017 12.07.2017
1005 Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti

Schváleno

303/2017 Sb.
10.01.2017 14.03.2017 26.05.2017 12.07.2017 16.08.2017 04.09.2017 19.09.2017
1003 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU

Schváleno

326/2017 Sb.
23.12.2016 01.02.2017 17.05.2017 07.06.2017 19.07.2017 12.09.2017 06.10.2017
1000 Komplexní hospodářská a obch. dohoda mezi Kanadou a EU Schválena 22.12.2016 11.07.2017 13.09.2017 -- -- -- --
999 Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní - EU - RJ

Schváleno

305/2017 Sb.
22.12.2016 14.03.2017 06.06.2017 12.07.2017 16.08.2017 04.09.2017 19.09.2017
998 Novela z. o silniční dopravě - EU

Schváleno

304/2017 Sb.
20.12.2016 05.04.2017 28.06.2017 14.07.2017 16.08.2017 04.09.2017 19.09.2017
997 Novela z. o podporovaných zdrojích energie - RJ

Schváleno

103/2017 Sb.
15.12.2016 20.01.2017 -- -- 08.03.2017 23.03.2017 05.04.2017
996 Doh.o strategickém partnerství mezi státy EU a Kanadou Schválena 15.12.2016 23.02.2017 11.07.2017 -- -- -- --
995 Novela z. o České obchodní inspekci

Schváleno

264/2017 Sb.
15.12.2016 24.02.2017 24.05.2017 09.06.2017 19.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
994 Vl.n.z. o zahraniční službě - EU

Schváleno

150/2017 Sb.
15.12.2016 18.01.2017 22.02.2017 03.03.2017 19.04.2017 02.05.2017 22.05.2017
991 Vl.n.z. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže - EU - RJ

Schváleno

262/2017 Sb.
13.12.2016 14.03.2017 16.05.2017 07.06.2017 20.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
990 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU

Schváleno

222/2017 Sb.
13.12.2016 11.01.2017 22.02.2017 07.04.2017 31.05.2017 13.07.2017 31.07.2017
989 Novela z.o posuz.shody stan.výrobků při jejich dodáv.na trh - EU

Schváleno

265/2017 Sb.
13.12.2016 01.02.2017 24.05.2017 09.06.2017 19.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
988 Doh. o partnerství mezi státy EU a Novým Zélandem Schválena 13.12.2016 12.01.2017 06.04.2017 -- -- -- --
987 Novela z. - občanský soudní řád

Schváleno

296/2017 Sb.
13.12.2016 03.03.2017 26.05.2017 12.07.2017 16.08.2017 04.09.2017 15.09.2017
984 Novela z. o kybernetické bezpečnosti - EU

Schváleno

205/2017 Sb.
09.12.2016 11.01.2017 14.03.2017 12.04.2017 07.06.2017 21.06.2017 14.07.2017
976 Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ

Schváleno

147/2017 Sb.
02.12.2016 23.02.2017 -- -- 20.04.2017 02.05.2017 22.05.2017
968 Minamatská úmluva o rtuti

Schválena, 53/2017 Sb. m. s.

16.11.2016 12.01.2017 25.05.2017 -- -- -- 05.09.2017
967 Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině Schválena 16.11.2016 12.01.2017 07.09.2017 -- -- -- --
964 Novela z. o zaměstnanosti - EU - RJ

Schváleno

93/2017 Sb.
14.11.2016 06.12.2016 17.01.2017 03.02.2017 08.03.2017 23.03.2017 30.03.2017
960 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací - RJ

Schváleno

146/2017 Sb.
11.11.2016 22.02.2017 -- -- 20.04.2017 02.05.2017 22.05.2017
958 Novela z. o vojácích z povolání

Schváleno

263/2017 Sb.
11.11.2016 08.12.2016 26.04.2017 17.05.2017 20.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
954 Novela z. o pohřebnictví

Schváleno

193/2017 Sb.
03.11.2016 20.01.2017 28.02.2017 28.04.2017 31.05.2017 20.06.2017 10.07.2017
936 Vl.n.z.o snížení nákladů na zavád. vysokorychl. sítí el.kom. - EU

Schváleno

194/2017 Sb.
18.10.2016 29.11.2016 24.02.2017 07.04.2017 31.05.2017 20.06.2017 10.07.2017
935 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Schváleno

301/2017 Sb.
07.10.2016 01.02.2017 16.05.2017 30.06.2017 17.08.2017 04.09.2017 19.09.2017
932 Pařížská dohoda Schválena, 64/2017 Sb. m. s. 05.10.2016 11.07.2017 05.09.2017 -- -- -- 01.11.2017
929 Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky - EU

Schváleno

183/2017 Sb.
05.10.2016 19.10.2016 22.02.2017 07.04.2017 17.05.2017 20.06.2017 28.06.2017
928 Novela z. o občanských průkazech - EU

Schváleno

195/2017 Sb.
05.10.2016 19.10.2016 03.03.2017 07.04.2017 31.05.2017 20.06.2017 10.07.2017
927 Novela z. - stavební zákon - EU

Schváleno

225/2017 Sb.
03.10.2016 26.10.2016 28.02.2017 05.04.2017 07.06.2017 13.07.2017 31.07.2017
926 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Schváleno

259/2017 Sb.
03.10.2016 06.12.2016 11.04.2017 17.05.2017 20.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
921 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2017

Schváleno

457/2016 Sb.
29.09.2016 26.10.2016 30.11.2016 07.12.2016 -- 20.12.2016 30.12.2016
912 Novela z. o důchodovém pojištění

Schváleno

203/2017 Sb.
16.09.2016 06.12.2016 01.03.2017 12.04.2017 08.06.2017 21.06.2017 12.07.2017
911 Novela z. o zaměstnanosti - EU

Schváleno

206/2017 Sb.
16.09.2016 02.12.2016 01.03.2017 12.04.2017 08.06.2017 23.06.2017 14.07.2017
910 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU

Schváleno

292/2017 Sb.
16.09.2016 05.04.2017 06.06.2017 14.07.2017 16.08.2017 04.09.2017 15.09.2017
909 Novela z. o evidenci obyvatel - RJ

Schváleno

456/2016 Sb.
16.09.2016 19.10.2016 -- -- -- 19.12.2016 29.12.2016
899 Vl.n.z., kterým se mění volební zákony - EU

Schváleno

90/2017 Sb.
25.08.2016 14.09.2016 29.11.2016 13.01.2017 08.03.2017 15.03.2017 29.03.2017
897 Doh. o hospodářském partner. mezi státy EU a státy SADC EPA Schválena 23.08.2016 15.09.2016 01.12.2016 -- -- -- --
896 Mezinárodní úml. o ochraně všech osob před nuceným zmizením Schválena 23.08.2016 15.09.2016 01.12.2016 -- -- -- --
895 Prot.o změnách v Doh. o zřízení Mezinárodní investiční banky Schválena 23.08.2016 08.09.2016 07.09.2017 -- -- -- --
894 Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi

Schválena, 33/2017 Sb. m. s.

23.08.2016 15.09.2016 01.12.2016 -- -- -- 02.06.2017
888 Novela z. o pozemních komunikacích - RJ

Schváleno

151/2017 Sb.
18.08.2016 25.10.2016 20.01.2017 24.02.2017 -- 02.05.2017 22.05.2017
887 Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu

Schválena, 26/2017 Sb. m. s.

16.08.2016 15.09.2016 08.12.2016 -- -- -- 17.05.2017
886 Novela z. - trestní zákoník - EU - RJ

Schváleno

455/2016 Sb.
16.08.2016 19.10.2016 -- -- -- 19.12.2016 29.12.2016
882 Doh. mezi vládou ČR a vl. Seychelské rep. o letecké dopravě Schválena 01.08.2016 08.09.2016 07.09.2017 -- -- -- --
881 Novela z. - veterinární zákon - EU

Schváleno

302/2017 Sb.
26.07.2016 12.04.2017 23.05.2017 30.06.2017 16.08.2017 04.09.2017 19.09.2017
880 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních - EU

Schváleno

201/2017 Sb.
26.07.2016 09.09.2016 24.02.2017 26.04.2017 08.06.2017 21.06.2017 12.07.2017
877 N. z. o obalech - EU

Schváleno

149/2017 Sb.
25.07.2016 09.11.2016 01.02.2017 24.02.2017 19.04.2017 02.05.2017 22.05.2017
875 Změny příl. 2 a 3 dohody o ochr. afr.-euroas. vodních ptáků Schválena 22.07.2016 08.09.2016 07.09.2017 -- -- -- --
874 Novela z. o specifických zdravotních službách - EU

Schváleno

202/2017 Sb.
22.07.2016 09.09.2016 24.02.2017 26.04.2017 08.06.2017 21.06.2017 12.07.2017
873 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Schváleno

170/2017 Sb.
22.07.2016 18.10.2016 30.11.2016 13.01.2017 08.03.2017 28.04.2017 16.06.2017
870 Prot. o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě

Schválena, 38/2017 Sb. m. s.

14.07.2016 15.09.2016 01.12.2016 -- -- -- 19.06.2017
869 Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU

Schváleno

204/2017 Sb.
14.07.2016 09.11.2016 14.03.2017 26.04.2017 07.06.2017 21.06.2017 14.07.2017
868 Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní - EU - RJ

Schváleno

92/2017 Sb.
14.07.2016 18.10.2016 06.12.2016 11.01.2017 08.03.2017 23.03.2017 30.03.2017
866 Novela z. o daních z příjmů

Schváleno

454/2016 Sb.
14.07.2016 07.09.2016 18.10.2016 19.10.2016 -- 19.12.2016 29.12.2016
862 Novela z. o rostlinolékařské péči - EU

Schváleno

299/2017 Sb.
08.07.2016 15.03.2017 23.05.2017 30.06.2017 16.08.2017 04.09.2017 19.09.2017
861 Novela z. o pohonných hmotách - EU

Schváleno

152/2017 Sb.
08.07.2016 16.09.2016 20.01.2017 22.02.2017 19.04.2017 02.05.2017 22.05.2017
855 Novela z. o zpravodajských službách ČR

Schváleno

325/2017 Sb.
30.06.2016 09.09.2016 16.05.2017 07.06.2017 20.07.2017 12.09.2017 06.10.2017
854 Novela z. o státní sociální podpoře

Schváleno

200/2017 Sb.
30.06.2016 25.10.2016 01.03.2017 12.04.2017 08.06.2017 21.06.2017 12.07.2017
853 Novela z. o advokacii

Schváleno

258/2017 Sb.
30.06.2016 01.02.2017 26.04.2017 24.05.2017 20.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
852 Novela z. o informačních systémech veř. správy

Schváleno

104/2017 Sb.
28.06.2016 14.09.2016 17.01.2017 03.02.2017 08.03.2017 23.03.2017 05.04.2017
851 Novela z. o obcích

Schváleno

99/2017 Sb.
28.06.2016 14.09.2016 29.11.2016 13.01.2017 08.03.2017 23.03.2017 05.04.2017
843 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - RJ

Schváleno

256/2016 Sb.
17.06.2016 29.06.2016 -- -- 13.07.2016 27.07.2016 05.08.2016
841 Novela z. - školský zákon

Schváleno

101/2017 Sb.
17.06.2016 12.07.2016 29.11.2016 18.01.2017 08.03.2017 23.03.2017 05.04.2017
839 Novela z. o spotřebních daních - EU - RJ

Schváleno

453/2016 Sb.
16.06.2016 13.07.2016 16.09.2016 21.10.2016 -- 19.12.2016 29.12.2016
838 Novela z. o pozemních komunikacích - RJ

Schváleno

370/2016 Sb.
15.06.2016 14.09.2016 -- -- 11.10.2016 01.11.2016 14.11.2016
828 Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU - RJ

Schváleno

65/2017 Sb.
02.06.2016 06.09.2016 25.10.2016 09.12.2016 19.01.2017 14.02.2017 03.03.2017
823 Odvolání výhrady k Úml. o mezin. koupi zboží Schválena 31.05.2016 08.09.2016 29.06.2017 -- -- -- --
821 Novela z. o nemocenském pojištění

Schváleno

148/2017 Sb.
27.05.2016 14.09.2016 17.01.2017 24.02.2017 19.04.2017 02.05.2017 22.05.2017
816 Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

Schváleno

295/2017 Sb.
24.05.2016 15.03.2017 23.05.2017 -- 16.08.2017 04.09.2017 15.09.2017
812 Novela z. o účetnictví - EU - RJ

Schváleno

462/2016 Sb.
12.05.2016 31.05.2016 07.09.2016 09.11.2016 -- 20.12.2016 30.12.2016
811 Novela z. - transplantační zákon - EU

Schváleno

100/2017 Sb.
11.05.2016 09.09.2016 06.12.2016 13.01.2017 09.03.2017 23.03.2017 05.04.2017
810 Novela z. o lidských tkáních a buňkách - EU

Schváleno

136/2017 Sb.
11.05.2016 09.09.2016 06.12.2016 13.01.2017 09.03.2017 13.04.2017 02.05.2017
807 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Schváleno

199/2017 Sb.
09.05.2016 09.11.2016 02.03.2017 28.04.2017 07.06.2017 21.06.2017 12.07.2017
805 Sml. mezi ČR a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění Schválena 04.05.2016 08.09.2016 13.07.2017 -- -- -- --
804 Úmluva MOP o podpoře kolektivního vyjednávání Schválena 04.05.2016 08.09.2016 07.09.2017 -- -- -- --
801 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Schváleno

57/2017 Sb.
29.04.2016 03.06.2016 09.09.2016 09.12.2016 19.01.2017 14.02.2017 03.03.2017
798 Novela z. o státní službě

Schváleno

144/2017 Sb.
28.04.2016 08.11.2016 17.01.2017 03.02.2017 19.04.2017 02.05.2017 17.05.2017
795 Prot. o změně Dohody o zřízení Mez. banky hosp. spolupráce Schválena 28.04.2016 08.09.2016 13.07.2017 -- -- -- --
791 Novela z. o rozpočtovém určení daní

Schváleno

260/2017 Sb.
22.04.2016 01.03.2017 23.05.2017 09.06.2017 19.07.2017 31.07.2017 18.08.2017
788 Dohoda mezi ČR a Belize o výměně inf. v daň. záležitostech Schválena, 62/2017 Sb. m. s. 21.04.2016 08.09.2016 13.07.2017 -- -- -- 12.10.2017
785 Novela z. - insolvenční zákon

Schváleno

64/2017 Sb.
19.04.2016 03.06.2016 18.10.2016 09.12.2016 19.01.2017 14.02.2017 03.03.2017
783 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Schváleno

98/2017 Sb.
19.04.2016 01.06.2016 29.11.2016 11.01.2017 08.03.2017 23.03.2017 05.04.2017
782 Novela z. o stavebním spoření

Schváleno

461/2016 Sb.
19.04.2016 31.05.2016 07.09.2016 09.11.2016 06.12.2016 20.12.2016 30.12.2016
764 Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij.zák.o služ.vyt.dův.pro el.tr. - EU

Schváleno

298/2016 Sb.
31.03.2016 20.04.2016 25.05.2016 29.06.2016 -- 06.09.2016 19.09.2016
763 Vl.n.z. o službách vytvářejících důvěru pro elektr.transakce - EU

Schváleno

297/2016 Sb.
31.03.2016 20.04.2016 25.05.2016 29.06.2016 -- 06.09.2016 19.09.2016
759 Novela z. o auditorech - EU - RJ

Schváleno

299/2016 Sb.
30.03.2016 13.04.2016 31.05.2016 01.07.2016 -- 06.09.2016 21.09.2016
754 Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu - EU

Schváleno

89/2017 Sb.
29.03.2016 03.06.2016 07.09.2016 02.12.2016 19.01.2017 10.03.2017 29.03.2017
753 Novela z. - trestní zákoník - EU

Schváleno

55/2017 Sb.
29.03.2016 04.05.2016 07.09.2016 09.12.2016 19.01.2017 14.02.2017 03.03.2017
752 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. - EU

Schváleno

368/2016 Sb.
29.03.2016 31.05.2016 13.07.2016 07.09.2016 19.10.2016 01.11.2016 14.11.2016
751 Novela z. o pojišťovacích zprostředkovatelích

Schváleno

295/2016 Sb.
29.03.2016 13.04.2016 31.05.2016 01.07.2016 -- 06.09.2016 19.09.2016
750 Novela z. o pojišťovnictví - EU

Schváleno

304/2016 Sb.
29.03.2016 13.04.2016 31.05.2016 01.07.2016 -- 06.09.2016 23.09.2016
747 Novela z. o civilním letectví - EU

Schváleno

261/2017 Sb.
22.03.2016 20.04.2016 12.04.2017 19.05.2017 19.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
746 Vl.n.z. o sběru vybr.údajů pro účely monit. a říz. veř. fin. - EU

Schváleno

25/2017 Sb.
22.03.2016 31.05.2016 07.09.2016 19.10.2016 30.11.2016 23.01.2017 06.02.2017
745 Novela z. o platebním styku - EU

Schváleno

452/2016 Sb.
22.03.2016 13.04.2016 07.09.2016 19.10.2016 -- 19.12.2016 29.12.2016
742 Novela z. na ochranu zvířat proti týrání

Schváleno

255/2017 Sb.
16.03.2016 09.11.2016 28.04.2017 07.06.2017 20.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
737 Úmluva MOP o ochraně mateřství Schválena 07.03.2016 14.04.2016 08.09.2016 -- -- -- --
736 Sen.n.z. - stykový zákon

Schváleno

300/2017 Sb.
07.03.2016 08.11.2016 06.06.2017 30.06.2017 17.08.2017 04.09.2017 19.09.2017
734 Změny Protok. k Úml. o dálkovém znečišťování ovzduší Schválena 04.03.2016 14.04.2016 13.07.2017 -- -- -- --
733 Úml. o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Schválena, 39/2017 Sb. m. s.

04.03.2016 14.04.2016 01.12.2016 -- -- -- 19.06.2017
732 Novela z. - lesní zákon

Schváleno

62/2017 Sb.
02.03.2016 02.06.2016 18.10.2016 09.12.2016 19.01.2017 14.02.2017 03.03.2017
731 Protokol o udržitel. dopr. k Rám. úml. o ochr. v Karpatech Schválena 02.03.2016 26.05.2016 29.06.2017 -- -- -- --
729 Sml.mezi ČR a Rakouskou rep.o spolupr.v obl.zdr.záchr.služby Schválena 26.02.2016 14.04.2016 08.09.2016 -- -- -- --
728 Doh. mezi ČR a vl. Bahrajnského království o letecké dopravě

Schválena, 43/2017 Sb. m. s.

26.02.2016 14.04.2016 08.09.2016 -- -- -- 14.07.2017
725 Novela z. o důchodovém pojištění - RJ

Schváleno

212/2016 Sb.
17.02.2016 09.03.2016 12.04.2016 04.05.2016 -- 23.06.2016 11.07.2016
724 Novela z. - autorský zákon - EU

Schváleno

102/2017 Sb.
17.02.2016 06.05.2016 08.11.2016 20.01.2017 09.03.2017 23.03.2017 05.04.2017
723 Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání - EU

Schváleno

67/2017 Sb.
17.02.2016 03.05.2016 13.09.2016 09.11.2016 14.12.2016 14.02.2017 06.03.2017
722 Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Kazachstánem Schválena 17.02.2016 03.03.2016 15.09.2016 -- -- -- --
720 Dohoda mezi ČR a Mezinár. org. krim. policie INTERPOL

Schválena, 23/2016 Sb. m. s.

16.02.2016 10.03.2016 14.04.2016 -- -- -- 16.05.2016
719 Vl.n.z. o centrální evidenci účtů - související

Schváleno

301/2016 Sb.
11.02.2016 09.03.2016 31.05.2016 01.07.2016 17.08.2016 06.09.2016 21.09.2016
718 Vl.n.z. o centrální evidenci účtů

Schváleno

300/2016 Sb.
11.02.2016 09.03.2016 31.05.2016 01.07.2016 17.08.2016 06.09.2016 21.09.2016
717 Vl.n.z. celní zákon - související - EU

Schváleno

243/2016 Sb.
11.02.2016 09.03.2016 19.04.2016 01.06.2016 29.06.2016 27.07.2016 29.07.2016
716 Vl.n.z. celní zákon - EU

Schváleno

242/2016 Sb.
11.02.2016 09.03.2016 19.04.2016 01.06.2016 29.06.2016 27.07.2016 29.07.2016
715 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Schváleno

145/2017 Sb.
11.02.2016 09.09.2016 06.12.2016 22.02.2017 20.04.2017 02.05.2017 22.05.2017
712 Novela z. o vinohradnictví a vinařství - EU

Schváleno

26/2017 Sb.
03.02.2016 22.04.2016 16.09.2016 21.10.2016 14.12.2016 23.01.2017 06.02.2017
711 Změny příl. A a C Stockholmské úmluvy o per.org. polutantech

Schválena, 62/2017 Sb. m. s.

03.02.2016 03.03.2016 08.09.2016 -- -- -- 25.11.2017
706 Novela z. o léčivech - EU

Schváleno

66/2017 Sb.
28.01.2016 03.05.2016 13.09.2016 09.11.2016 14.12.2016 14.02.2017 06.03.2017
705 Sml. mezi ČR a Chilskou rep. o zamezení dvojímu zdanění Schválena 28.01.2016 10.03.2016 08.09.2016 -- -- -- --
702 Novela z. o ochraně hospodářské soutěže

Schváleno

293/2016 Sb.
26.01.2016 09.03.2016 24.05.2016 29.06.2016 -- 06.09.2016 19.09.2016
698 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy

Schválena, 63/2016 Sb. m. s.

19.01.2016 03.03.2016 08.09.2016 -- -- -- 25.11.2016
691 Sml. mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení Schválena 30.12.2015 10.03.2016 08.09.2016 -- -- -- --
690 Sml. o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou Schválena 30.12.2015 10.03.2016 08.09.2016 -- -- -- --
689 Novela z. o sociálních službách

Schváleno

189/2016 Sb.
23.12.2015 26.01.2016 09.03.2016 13.04.2016 11.05.2016 07.06.2016 17.06.2016
688 Novela z. - antidiskriminační zákon - EU

Schváleno

365/2017 Sb.
23.12.2015 05.04.2017 13.07.2017 08.09.2017 11.10.2017 24.10.2017 07.11.2017
687 Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EU

Schváleno

180/2016 Sb.
23.12.2015 26.01.2016 01.03.2016 23.03.2016 -- 31.05.2016 09.06.2016
686 Novela z. o nakládání s gen. modif. organismy - EU

Schváleno

371/2016 Sb.
23.12.2015 02.03.2016 03.06.2016 07.09.2016 11.10.2016 01.11.2016 14.11.2016
685 Novela z. o ukládání oxidu uhl. do přír. hornin. struktur - EU

Schváleno

193/2016 Sb.
23.12.2015 27.01.2016 01.03.2016 13.04.2016 -- 07.06.2016 17.06.2016
683 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích - EU

Schváleno

63/2017 Sb.
22.12.2015 03.06.2016 25.10.2016 30.11.2016 19.01.2017 14.02.2017 03.03.2017
682 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - RJ

Schváleno

114/2016 Sb.
22.12.2015 20.01.2016 -- -- 02.03.2016 30.03.2016 13.04.2016
681 Novela z. o obecní policii

Schváleno

248/2017 Sb.
22.12.2015 11.01.2017 24.05.2017 09.06.2017 19.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
680 Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru - související - EU

Schváleno

258/2016 Sb.
22.12.2015 09.03.2016 19.04.2016 03.06.2016 29.06.2016 27.07.2016 05.08.2016
679 Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru - EU

Schváleno

257/2016 Sb.
22.12.2015 09.03.2016 19.04.2016 03.06.2016 29.06.2016 27.07.2016 05.08.2016
678 Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Schváleno

369/2016 Sb.
22.12.2015 02.03.2016 25.05.2016 07.09.2016 18.10.2016 01.11.2016 14.11.2016
677 N. z. o zbraních

Schváleno

229/2016 Sb.
18.12.2015 27.01.2016 12.04.2016 06.05.2016 01.06.2016 23.06.2016 22.07.2016
669 Novela z. o hnojivech - EU

Schváleno

61/2017 Sb.
15.12.2015 02.06.2016 18.10.2016 09.12.2016 19.01.2017 14.02.2017 03.03.2017
659 Dohoda mezi ČR a Chilskou rep. o programu pracovní dovolené

Schválena, 55/2016 Sb. m. s.

24.11.2015 03.03.2016 13.07.2016 -- -- -- 07.10.2016
658 Novela z. o obětech trestných činů - EU

Schváleno

56/2017 Sb.
24.11.2015 04.05.2016 07.09.2016 09.12.2016 19.01.2017 14.02.2017 03.03.2017
656 Prozatímní doh.o hosp.partner.mezi ES a sml.str.střed.Afrika Schválena 19.11.2015 03.03.2016 15.09.2016 -- -- -- --
655 Novela z. o základních registrech

Schváleno

192/2016 Sb.
11.11.2015 16.12.2015 01.03.2016 13.04.2016 11.05.2016 07.06.2016 17.06.2016
654 Novela z. o důchodovém pojištění

Schváleno

213/2016 Sb.
11.11.2015 20.01.2016 12.04.2016 04.05.2016 -- 23.06.2016 11.07.2016
653 Novela z. o hornické činnosti - EU

Schváleno

451/2016 Sb.
11.11.2015 20.04.2016 16.09.2016 21.10.2016 29.11.2016 19.12.2016 29.12.2016
651 Vl.n.z.,kterým se mění zák.v obl.mezin.spol.při správě daní - EU - RJ

Schváleno

105/2016 Sb.
10.11.2015 10.02.2016 -- -- 09.03.2016 22.03.2016 06.04.2016
650 Vl. n. z. o použití peněž. prostředků z maj. trest. sankcí - EU

Schváleno

59/2017 Sb.
06.11.2015 04.05.2016 07.09.2016 09.12.2016 19.01.2017 14.02.2017 03.03.2017
646 Novela z. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Schváleno

222/2016 Sb.
04.11.2015 20.01.2016 12.04.2016 06.05.2016 -- 23.06.2016 20.07.2016
645 Sml.mezi ČR,Rak.rep.a Slov.rep.o trojst.hran.bodu Dyje-Mor.

Schválena, 46/2017 Sb. m. s.

04.11.2015 26.11.2015 10.03.2016 -- -- -- 26.07.2017
642 Vl. n. z. kterým se mění občanský zákoník

Schváleno

460/2016 Sb.
03.11.2015 04.05.2016 16.09.2016 26.10.2016 14.12.2016 20.12.2016 30.12.2016
641 Dohoda mezi ČR a vl. Mauricijské republiky o letecké dopravě

Schválena, 24/2017 Sb. m. s.

03.11.2015 26.11.2015 10.03.2016 -- -- -- 12.05.2017
639 Vl.n.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb

Schváleno

254/2016 Sb.
27.10.2015 10.02.2016 19.04.2016 01.06.2016 29.06.2016 27.07.2016 05.08.2016
638 Vl.n.z. o změně zák.v souv.s přij. zák.o zad. veřejných zak.

Schváleno

135/2016 Sb.
27.10.2015 26.11.2015 27.01.2016 09.03.2016 06.04.2016 22.04.2016 29.04.2016
637 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU

Schváleno

134/2016 Sb.
27.10.2015 26.11.2015 27.01.2016 09.03.2016 06.04.2016 22.04.2016 29.04.2016
628 Novela z.o urychlení výstavby dopr., vodní a energ.infrastr. - RJ

Schváleno

49/2016 Sb.
14.10.2015 25.11.2015 -- -- 06.01.2016 28.01.2016 05.02.2016
627 Vl.n.z. o ochraně státních hranic - EU

Schváleno

191/2016 Sb.
13.10.2015 11.12.2015 01.03.2016 13.04.2016 11.05.2016 07.06.2016 17.06.2016
626 Novela z. o loteriích - RJ

Schváleno

380/2015 Sb.
13.10.2015 27.10.2015 05.11.2015 13.11.2015 09.12.2015 15.12.2015 28.12.2015
617 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2016

Schváleno

400/2015 Sb.
30.09.2015 21.10.2015 25.11.2015 09.12.2015 -- 17.12.2015 29.12.2015
616 Novela z. - plemenářský zákon

Schváleno

60/2017 Sb.
24.09.2015 02.06.2016 18.10.2016 09.12.2016 18.01.2017 14.02.2017 03.03.2017
614 Novela z. o zdravotních službách

Schváleno

147/2016 Sb.
23.09.2015 23.10.2015 09.02.2016 09.03.2016 13.04.2016 04.05.2016 17.05.2016
613 Novela z. o státní službě - RJ

Schváleno

26/2016 Sb.
23.09.2015 06.10.2015 26.11.2015 09.12.2015 06.01.2016 12.01.2016 25.01.2016
612 Novela z. o daních z příjmů - EU

Schváleno

125/2016 Sb.
23.09.2015 05.11.2015 19.01.2016 02.03.2016 -- 14.04.2016 25.04.2016
611 Novela z. - školský zákon

Schváleno

178/2016 Sb.
23.09.2015 27.10.2015 11.02.2016 09.03.2016 13.04.2016 -- 08.06.2016
609 Vl.n.z. o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře - EU

Schváleno

320/2016 Sb.
23.09.2015 23.03.2016 31.05.2016 13.07.2016 -- 06.09.2016 03.10.2016
608 Novela z. o dráhách - EU

Schváleno

319/2016 Sb.
23.09.2015 23.03.2016 31.05.2016 13.07.2016 24.08.2016 19.09.2016 03.10.2016
600 Novela z. o státním podniku

Schváleno

253/2016 Sb.
21.09.2015 11.12.2015 12.04.2016 27.05.2016 -- 27.07.2016 05.08.2016
597 Novela z. o výkonu povolání autorizovaných architektů

Schváleno

459/2016 Sb.
17.09.2015 06.05.2016 07.09.2016 09.11.2016 06.12.2016 20.12.2016 30.12.2016
596 Novela z. o dani z přidané hodnoty - RJ

Schváleno

33/2017 Sb.
16.09.2015 09.11.2016 -- -- -- -- 14.02.2017
594 Doh. mezi ČR a Niz. král. o výměně inf. v daň. záležitostech

Schválena, 41/2016 Sb. m. s.

11.09.2015 26.11.2015 10.03.2016 -- -- -- 19.08.2016
592 Novela z. o obchodních korporacích

Schváleno

458/2016 Sb.
07.09.2015 13.04.2016 07.09.2016 09.11.2016 07.12.2016 20.12.2016 30.12.2016
590 Novela z. o podpoře sportu

Schváleno

230/2016 Sb.
03.09.2015 15.12.2015 22.03.2016 22.04.2016 25.05.2016 07.07.2016 22.07.2016
589 Novela z. o biocidech - EU

Schváleno

324/2016 Sb.
03.09.2015 23.10.2015 25.05.2016 29.06.2016 24.08.2016 19.09.2016 03.10.2016
588 Novela z. - trestní zákoník

Schváleno

58/2017 Sb.
03.09.2015 04.05.2016 07.09.2016 09.12.2016 19.01.2017 14.02.2017 03.03.2017
587 Vl.n.z., kterým se mění zák. v oblasti peněžního oběhu

Schváleno

323/2016 Sb.
03.09.2015 10.02.2016 19.04.2016 01.06.2016 14.07.2016 19.09.2016 03.10.2016
585 Novela z. o podporovaných zdrojích energie - RJ

Schváleno

107/2016 Sb.
03.09.2015 27.10.2015 10.12.2015 10.02.2016 09.03.2016 22.03.2016 06.04.2016
584 Změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií

Schválena, 24/2016 Sb. m. s.

01.09.2015 08.10.2015 28.01.2016 -- -- -- 23.05.2016
583 Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury - EU

Schváleno

129/2016 Sb.
01.09.2015 06.10.2015 11.02.2016 02.03.2016 30.03.2016 14.04.2016 25.04.2016
581 Novela z. o uznávání odborné kvalifikace - EU

Schváleno

126/2016 Sb.
28.08.2015 15.12.2015 19.01.2016 02.03.2016 05.04.2016 14.04.2016 25.04.2016
580 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. zák. o hazardních hrách

Schváleno

188/2016 Sb.
28.08.2015 09.12.2015 01.03.2016 13.04.2016 11.05.2016 07.06.2016 15.06.2016
579 Vl.n.z. o dani z hazardních her

Schváleno

187/2016 Sb.
28.08.2015 09.12.2015 01.03.2016 13.04.2016 11.05.2016 07.06.2016 15.06.2016
578 Vl.n.z. o hazardních hrách - EU

Schváleno

186/2016 Sb.
28.08.2015 09.12.2015 01.03.2016 13.04.2016 11.05.2016 07.06.2016 15.06.2016
575 Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

Schváleno

185/2016 Sb.
25.08.2015 20.10.2015 01.03.2016 23.03.2016 27.04.2016 01.06.2016 13.06.2016
574 Novela z. o integr. registru zneč. živ. prostředí - EU

Schváleno

255/2016 Sb.
25.08.2015 20.01.2016 13.04.2016 27.05.2016 -- 27.07.2016 05.08.2016
571 Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU

Schváleno

148/2016 Sb.
21.08.2015 07.10.2015 19.01.2016 02.03.2016 -- 04.05.2016 17.05.2016
570 Novela z. o účastnících odboje a odporu proti komunismu - RJ

Schváleno

195/2016 Sb.
21.08.2015 09.03.2016 12.04.2016 22.04.2016 18.05.2016 07.06.2016 17.06.2016
569 Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích

Schváleno

302/2016 Sb.
21.08.2015 20.10.2015 01.06.2016 29.06.2016 -- 06.09.2016 21.09.2016
568 Vl. n. z. kterým se mění některé volební zákony a další

Schváleno

322/2016 Sb.
21.08.2015 20.10.2015 01.06.2016 29.06.2016 24.08.2016 19.09.2016 03.10.2016
567 Změny Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Schválena, 65/2016 Sb. m. s.

13.08.2015 26.11.2015 10.03.2016 -- -- -- 19.12.2016
566 Novela z. o technických požadavcích na výrobky - RJ

Schváleno

91/2016 Sb.
13.08.2015 20.10.2015 10.12.2015 28.01.2016 -- 11.03.2016 31.03.2016
565 Vl.n.z.o posuz.shody stan.výrobků při jejich dodávání na trh - EU - RJ

Schváleno

90/2016 Sb.
13.08.2015 20.10.2015 10.12.2015 28.01.2016 -- 11.03.2016 31.03.2016
564 Novela z. o střetu zájmů

Schváleno

14/2017 Sb.
03.08.2015 16.12.2015 29.06.2016 14.09.2016 19.10.2016 -- 25.01.2017
563 Protokol k Úmluvě MOP č. 29 o nucené práci

Schválena, 32/2017 Sb. m. s.

31.07.2015 26.11.2015 10.03.2016 -- -- -- 02.06.2017
561 Vl.n.z., kterým se mění zák. v souv. s přij. atomového zák. - EU

Schváleno

264/2016 Sb.
31.07.2015 11.12.2015 12.04.2016 27.05.2016 29.06.2016 27.07.2016 10.08.2016
560 Vl.n. atomového zákona - EU

Schváleno

263/2016 Sb.
31.07.2015 11.12.2015 12.04.2016 27.05.2016 14.07.2016 27.07.2016 10.08.2016
555 Vl. n. z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Schváleno

250/2016 Sb.
16.07.2015 16.12.2015 12.04.2016 06.05.2016 15.06.2016 27.07.2016 03.08.2016
554 Vl. n. z. o některých přestupcích - EU

Schváleno

251/2016 Sb.
16.07.2015 16.12.2015 12.04.2016 06.05.2016 01.06.2016 23.06.2016 03.08.2016
547 Novela z. o audioviz. dílech a podpoře kinematografie - EU

Schváleno

139/2016 Sb.
10.07.2015 02.10.2015 20.01.2016 02.03.2016 06.04.2016 22.04.2016 06.05.2016
546 Novela z. o rozpočtových pravidlech

Schváleno

128/2016 Sb.
10.07.2015 05.11.2015 19.01.2016 10.02.2016 30.03.2016 14.04.2016 25.04.2016
545 Novela z. o podpoře malého a středního podnikání

Schváleno

149/2016 Sb.
10.07.2015 02.10.2015 10.12.2015 27.01.2016 -- 04.05.2016 17.05.2016
543 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Schváleno

184/2016 Sb.
10.07.2015 29.09.2015 11.02.2016 11.03.2016 20.04.2016 01.06.2016 13.06.2016
538 Novela z. o podmínkách podnikání - RJ

Schváleno

190/2016 Sb.
02.07.2015 16.09.2015 09.03.2016 13.04.2016 17.05.2016 07.06.2016 17.06.2016
537 Vl. n. z. o změně zák. v souv. s přij. zák. o ozd. postupech - EU - RJ

Schváleno

375/2015 Sb.
02.07.2015 15.09.2015 20.10.2015 13.11.2015 -- 15.12.2015 28.12.2015
536 Vl. n. z. o ozdr. postupech a řešení krize na fin. trhu - EU - RJ

Schváleno

374/2015 Sb.
02.07.2015 15.09.2015 20.10.2015 13.11.2015 -- 15.12.2015 28.12.2015
527 Dohoda mezi ČR a Státem Izrael o programu pracovní dovolené

Schválena, 45/2016 Sb. m. s.

25.06.2015 17.09.2015 26.11.2015 -- -- -- 26.08.2016
526 Vl.n.z. o jednorázovém příspěvku důchodci - RJ

Schváleno

381/2015 Sb.
25.06.2015 15.09.2015 20.10.2015 13.11.2015 -- 15.12.2015 28.12.2015
514 Vl.n.z. o změně zák. v souvis. s přij. zák. o evidenci tržeb - EU

Schváleno

113/2016 Sb.
04.06.2015 10.07.2015 07.10.2015 10.02.2016 09.03.2016 30.03.2016 13.04.2016
513 Vl.n.z. o evidenci tržeb - EU

Schváleno

112/2016 Sb.
04.06.2015 10.07.2015 07.10.2015 10.02.2016 09.03.2016 30.03.2016 13.04.2016
512 Novela z. o spotřebních daních - EU

Schváleno

315/2015 Sb.
03.06.2015 08.07.2015 15.09.2015 02.10.2015 -- 24.11.2015 03.12.2015
510 Novela z. o právu shromažďovacím

Schváleno

252/2016 Sb.
03.06.2015 27.01.2016 12.04.2016 06.05.2016 15.06.2016 27.07.2016 03.08.2016
509 Novela z. o poštovních službách - EU

Schváleno

319/2015 Sb.
03.06.2015 17.06.2015 15.09.2015 02.10.2015 04.11.2015 24.11.2015 07.12.2015
505 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte

Schválena, 28/2016 Sb. m. s.

02.06.2015 09.07.2015 09.10.2015 -- -- -- 08.06.2016
504 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s prokazováním původu majetku

Schváleno

321/2016 Sb.
02.06.2015 27.01.2016 31.05.2016 01.07.2016 24.08.2016 19.09.2016 03.10.2016
503 Novela z. - trestní řád

Schváleno

150/2016 Sb.
02.06.2015 07.07.2015 10.02.2016 09.03.2016 13.04.2016 04.05.2016 17.05.2016
502 Novela z. o ozbrojených silách ČR

Schváleno

46/2016 Sb.
02.06.2015 09.07.2015 24.11.2015 16.12.2015 -- 28.01.2016 05.02.2016
501 Novela z. o ochraně přírody a krajiny

Schváleno

123/2017 Sb.
02.06.2015 20.01.2016 25.05.2016 -- 18.01.2017 -- 20.04.2017
500 Novela z. - horní zákon

Schváleno

89/2016 Sb.
02.06.2015 16.09.2015 10.12.2015 20.01.2016 17.02.2016 11.03.2016 31.03.2016
498 Novela z. o evidenci obyvatel a rodných číslech

Schváleno

318/2015 Sb.
29.05.2015 17.06.2015 15.09.2015 02.10.2015 04.11.2015 24.11.2015 07.12.2015
497 Novela z. o soudních poplatcích - EU

Schváleno

161/2016 Sb.
29.05.2015 07.07.2015 10.02.2016 09.03.2016 20.04.2016 10.05.2016 23.05.2016
494 Vl.n.z. o změně zák.v souv. s přij.zák.o ukončení důch.spoř. - RJ

Schváleno

377/2015 Sb.
26.05.2015 07.07.2015 09.10.2015 06.11.2015 09.12.2015 15.12.2015 28.12.2015
493 Vl.n.z. o ukončení důchodového spoření - RJ

Schváleno

376/2015 Sb.
26.05.2015 07.07.2015 09.10.2015 23.10.2015 09.12.2015 15.12.2015 28.12.2015
492 Sml. mezi ČR a Spolkovou rep. Německo o policejní spolupráci

Schválena, 48/2016 Sb. m. s.

26.05.2015 26.11.2015 10.03.2016 -- -- -- 16.09.2016
491 Novela z. o státních svátcích - RJ

Schváleno

359/2015 Sb.
26.05.2015 21.10.2015 -- -- -- 11.12.2015 21.12.2015
489 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací - EU

Schváleno

194/2016 Sb.
22.05.2015 16.09.2015 08.03.2016 15.04.2016 25.05.2016 07.06.2016 17.06.2016
487 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - RJ

Schváleno

140/2016 Sb.
21.05.2015 11.02.2016 -- -- 16.03.2016 21.04.2016 06.05.2016
484 Sml. mezi ČR a Írán. islám. rep o zamezení dvojímu zdanění

Schválena, 47/2016 Sb. m. s.

19.05.2015 26.11.2015 26.01.2016 -- -- -- 16.09.2016
482 Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu Schválena 11.05.2015 08.10.2015 28.01.2016 -- -- -- --
479 Doh. o hosp. partnerství mezi státy CARIFORA a státy ES Schválena 11.05.2015 09.07.2015 09.10.2015 -- -- -- --
474 Doh.mezi státy EU a Islandem k Rámc.úml.OSN o změně klimatu Schválena 30.04.2015 09.07.2015 08.10.2015 -- -- -- --
473 Novela z. o státní památkové péči

Schváleno

127/2016 Sb.
30.04.2015 09.07.2015 20.01.2016 02.03.2016 -- 14.04.2016 25.04.2016
471 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

Schváleno

48/2016 Sb.
21.04.2015 07.07.2015 09.10.2015 09.12.2015 05.01.2016 28.01.2016 05.02.2016
466 Doh. o účasti Chorvatské rep. v Evr. hospodářském prostoru Schválena 15.04.2015 29.04.2015 17.09.2015 -- -- -- --
465 Novela z. o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků - EU

Schváleno

358/2015 Sb.
15.04.2015 09.07.2015 07.10.2015 23.10.2015 25.11.2015 11.12.2015 21.12.2015
464 Novela z. o vysokých školách

Schváleno

137/2016 Sb.
15.04.2015 20.05.2015 25.11.2015 27.01.2016 17.02.2016 11.03.2016 02.05.2016
463 Novela z. o azylu a o pobytu cizinců na území ČR - EU

Schváleno

314/2015 Sb.
15.04.2015 29.04.2015 15.09.2015 02.10.2015 04.11.2015 24.11.2015 03.12.2015
462 Novela z. o zajištění bezpečnosti a ochr. zdraví při práci

Schváleno

88/2016 Sb.
15.04.2015 27.05.2015 25.11.2015 20.01.2016 17.02.2016 11.03.2016 31.03.2016
461 Novela z. o působ. orgánů ČR ve věcech převodu vlastn. státu - RJ

Schváleno

357/2015 Sb.
15.04.2015 19.05.2015 07.10.2015 23.10.2015 -- 11.12.2015 21.12.2015
460 Novela z. o majetku České republiky

Schváleno

51/2016 Sb.
15.04.2015 19.05.2015 09.10.2015 06.11.2015 10.12.2015 29.01.2016 08.02.2016
459 Vl. n. z. o Hasičském záchranném sboru ČR

Schváleno

320/2015 Sb.
14.04.2015 29.04.2015 15.09.2015 02.10.2015 04.11.2015 24.11.2015 07.12.2015
458 Novela z. - trestní řád

Schváleno

163/2016 Sb.
13.04.2015 07.07.2015 10.02.2016 23.03.2016 -- 09.05.2016 23.05.2016
457 Úml. Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuál. vykořisťování

Schválena, 59/2016 Sb. m. s.

13.04.2015 30.04.2015 27.05.2015 -- -- -- 04.11.2016
456 Vl.n.z. o službě vojáků v záloze

Schváleno

45/2016 Sb.
13.04.2015 09.07.2015 24.11.2015 16.12.2015 -- 28.01.2016 05.02.2016
455 Novela z. - branný zákon

Schváleno

47/2016 Sb.
13.04.2015 09.07.2015 24.11.2015 16.12.2015 -- 28.01.2016 05.02.2016
454 Novela z. o obcích

Schváleno

106/2016 Sb.
13.04.2015 29.04.2015 19.01.2016 10.02.2016 09.03.2016 22.03.2016 06.04.2016
451 Novela z., kterým se vyhl. Národní park České Švýcarsko - RJ

Schváleno

365/2015 Sb.
09.04.2015 07.10.2015 -- -- -- 24.11.2015 23.12.2015
447 Doh. o Visegrádském patentovém institutu

Schválena, 61/2015 Sb. m. s.

02.04.2015 27.05.2015 16.09.2015 -- -- -- 07.12.2015
445 Novela z. o ochraně spotřebitele - EU

Schváleno

378/2015 Sb.
31.03.2015 27.05.2015 16.09.2015 07.10.2015 11.11.2015 15.12.2015 28.12.2015
444 Novela z.o význam.trž.síle při prodeji zem. a potr. produktů

Schváleno

50/2016 Sb.
31.03.2015 07.07.2015 05.11.2015 09.12.2015 -- 28.01.2016 05.02.2016
435 Dohoda mezi ČR a vládou Jamajky o letecké dopravě

Schválena, 46/2016 Sb. m. s.

26.03.2015 09.07.2015 26.11.2015 -- -- -- 07.09.2016
434 Doh. mezi ČR a Cookovými ostr. o vým. inf. v daň. záležit.

Schválena, 34/2016 Sb. m. s.

26.03.2015 26.11.2015 10.03.2016 -- -- -- 11.07.2016
431 Sml. mezi ČR a Etiopií o letecké dopravě Schválena 19.03.2015 09.07.2015 26.11.2015 -- -- -- --
425 Novela z. o stavebním spoření

Schváleno

104/2016 Sb.
12.03.2015 25.11.2015 28.01.2016 10.02.2016 09.03.2016 22.03.2016 06.04.2016
418 Novela z. o spotřebních daních - EU

Schváleno

382/2015 Sb.
25.02.2015 15.09.2015 20.10.2015 13.11.2015 09.12.2015 15.12.2015 28.12.2015
417 Novela z. o spotřebních daních

Schváleno

157/2015 Sb.
25.02.2015 11.03.2015 28.04.2015 20.05.2015 -- 24.06.2015 29.06.2015
416 Novela z. o rozpočtovém určení daní

Schváleno

391/2015 Sb.
25.02.2015 08.04.2015 06.10.2015 23.10.2015 02.12.2015 17.12.2015 28.12.2015
413 Vl.n.z. o změně zák. v souvisl. s přij. zák. o rozp.odpověd. - EU

Schváleno

24/2017 Sb.
25.02.2015 08.04.2015 07.09.2016 19.10.2016 30.11.2016 23.01.2017 06.02.2017
412 Vl.n.z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - EU

Schváleno

23/2017 Sb.
25.02.2015 08.04.2015 07.09.2016 19.10.2016 30.11.2016 23.01.2017 06.02.2017
410 Změny harmonogramu Mezinárodní úml. o regulaci velrybářství

Schválena, 1/2016 Sb. m. s.

25.02.2015 02.04.2015 09.07.2015 -- -- -- 13.01.2016
409 Novela z. o odpadech - EU

Schváleno

223/2015 Sb.
25.02.2015 07.04.2015 16.06.2015 08.07.2015 11.08.2015 25.08.2015 10.09.2015
407 Novela z. o pedagogických pracovnících

Schváleno

379/2015 Sb.
19.02.2015 07.04.2015 08.07.2015 30.09.2015 11.11.2015 15.12.2015 28.12.2015
406 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - RJ

Schváleno

317/2015 Sb.
19.02.2015 07.04.2015 08.07.2015 30.09.2015 -- 24.11.2015 07.12.2015
404 Novela z. o veřejných dražbách - RJ

Schváleno

167/2015 Sb.
18.02.2015 22.05.2015 -- -- 18.06.2015 24.06.2015 01.07.2015
403 Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR - RJ

Schváleno

364/2017 Sb.
17.02.2015 13.04.2016 26.05.2017 14.07.2017 11.10.2017 24.10.2017 07.11.2017
400 Novela z. o zpravodajských službách

Schváleno

219/2015 Sb.
10.02.2015 11.03.2015 16.06.2015 08.07.2015 05.08.2015 25.08.2015 10.09.2015
399 Vl.n.z. o prevenci závažných havárií - EU

Schváleno

224/2015 Sb.
10.02.2015 07.04.2015 16.06.2015 08.07.2015 11.08.2015 25.08.2015 11.09.2015
398 Novela z. o účetnictví - EU

Schváleno

221/2015 Sb.
10.02.2015 11.03.2015 16.06.2015 08.07.2015 -- 25.08.2015 10.09.2015
396 Sml. mezi ČR a Rakouskou rep. o policejní spolupráci

Schválena, 20/2016 Sb. m. s.

02.02.2015 02.04.2015 26.11.2015 -- -- -- 25.04.2016
395 Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EU

Schváleno

222/2015 Sb.
30.01.2015 01.04.2015 17.06.2015 08.07.2015 05.08.2015 25.08.2015 10.09.2015
394 Novela z. - plemenářský zákon

Schváleno

168/2015 Sb.
29.01.2015 11.03.2015 19.05.2015 27.05.2015 -- 24.06.2015 01.07.2015
389 Prot. mezi ČR a Rep. Kazachstán o zamezení dvoj. zdanění

Schválena, 43/2016 Sb. m. s.

15.01.2015 08.10.2015 28.01.2016 -- -- -- 19.08.2016
387 Sml.mezi ČR a Franc.rep.o spolupr.v obl.průzkumu kosm.prost. Schválena 15.01.2015 09.07.2015 26.11.2015 -- -- -- --
386 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Schváleno

200/2015 Sb.
07.01.2015 11.02.2015 -- 19.06.2015 15.07.2015 04.08.2015 17.08.2015
385 V.n.z. o pyrotechnice - EU

Schváleno

206/2015 Sb.
07.01.2015 23.01.2015 -- 19.06.2015 -- 04.08.2015 20.08.2015
382 Novela z. o důchodovém spoření - RJ

Schváleno

163/2015 Sb.
07.01.2015 21.01.2015 -- 29.04.2015 -- 24.06.2015 01.07.2015
380 Novela z. o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna - EU

Schváleno

201/2015 Sb.
05.01.2015 23.01.2015 -- 19.06.2015 22.07.2014 04.08.2015 17.08.2015
376 Novela z. - zákoník práce

Schváleno

205/2015 Sb.
17.12.2014 11.02.2015 -- 19.06.2015 15.07.2015 04.08.2015 17.08.2015
375 Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě

Schválena, 51/2015 Sb. m. s.

17.12.2014 22.01.2015 21.05.2015 -- -- -- 14.10.2015
374 Novela z. o pozemních komunikacích - EU

Schváleno

268/2015 Sb.
17.12.2014 23.01.2015 -- 29.04.2015 17.06.2015 25.09.2015 14.10.2015
370 Doh. o přidruž. mezi státy EU a ES a Moldavskou republikou Schválena 11.12.2014 23.01.2015 09.04.2015 -- -- -- --
368 Novela z. o přestupcích

Schváleno

204/2015 Sb.
09.12.2014 21.01.2015 -- 19.06.2015 15.07.2015 04.08.2015 17.08.2015
366 Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Schváleno

127/2015 Sb.
04.12.2014 23.01.2015 -- 08.04.2015 13.05.2015 21.05.2015 04.06.2015
363 Novela z. o regulaci reklamy - EU

Schváleno

202/2015 Sb.
27.11.2014 23.01.2015 -- 17.06.2015 15.07.2015 04.08.2015 17.08.2015
360 Stanovy Světové organizace cestovního ruchu Schválena 14.11.2014 21.05.2015 17.09.2015 -- -- -- --
358 Novela z. - trestní zákoník - EU

Schváleno

165/2015 Sb.
14.11.2014 23.01.2015 -- 20.05.2015 -- 24.06.2015 01.07.2015
356 Akta Světové poštovní unie Schválena, 1/2018 Sb. m. s. 10.11.2014 09.07.2015 08.10.2015 -- -- -- 12.01.2018
352 Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou

Schváleno

220/2015 Sb.
29.10.2014 21.01.2015 -- 08.07.2015 05.08.2015 25.08.2015 10.09.2015
351 Novela z. - energetický zákon - EU

Schváleno

131/2015 Sb.
24.10.2014 11.12.2014 -- 10.04.2015 13.05.2015 21.05.2015 05.06.2015
345 Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům

Schválena, 36/2016 Sb. m. s.

16.10.2014 02.04.2015 09.07.2015 -- -- -- 22.07.2016
343 Sml. mezi ČR a Lichten. kníž. o zamezení dvojímu zdanění

Schválena, 8/2016 Sb. m. s.

13.10.2014 08.10.2015 17.12.2015 -- -- -- 19.01.2016
340 Novela z. o myslivosti

Schváleno

357/2014 Sb.
08.10.2014 24.10.2014 02.12.2014 05.12.2014 18.12.2014 22.12.2014 31.12.2014
339 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Schváleno

41/2015 Sb.
08.10.2014 21.10.2014 05.12.2014 12.12.2014 14.01.2015 24.02.2015 06.03.2015
337 Novela z. - občanský soudní řád

Schváleno

139/2015 Sb.
07.10.2014 07.11.2014 -- 01.04.2015 13.05.2015 04.06.2015 16.06.2015
336 Doh.o přidruž.mezi státy EU a ES pro atom.energ. a Gruzií Schválena 02.10.2014 12.03.2015 29.04.2015 -- -- -- --
333 Doh. mezi ČR a vládou Hongkongu o leteckých službách

Schválena, 57/2016 Sb. m. s.

01.10.2014 09.07.2015 26.11.2015 -- -- -- 19.10.2016
331 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2015

Schváleno

345/2014 Sb.
30.09.2014 22.10.2014 03.12.2014 10.12.2014 -- 18.12.2014 31.12.2014
330 Vl.n.z.o výměně inf.o fin.účtech s USA pro účely správy daní

Schváleno

330/2014 Sb.
30.09.2014 22.10.2014 -- -- 10.12.2014 17.12.2014 29.12.2014
318 Doh.mezi ČR a Monackým kníž.o výměně inf.v daň.záležitostech

Schválena, 17/2016 Sb. m. s.

09.09.2014 21.05.2015 26.11.2015 -- -- -- 18.04.2016
311 Doh.mezi ČR a USA o dodržování daň.předp.v mezinárod.měřítku

Schválena, 72/2014 Sb. m. s.

04.09.2014 22.10.2014 11.12.2014 -- -- -- 31.12.2014
310 Doh.o přidruž.mezi státy EU a ES pro atom.energ. a Ukrajinou Schválena 04.09.2014 02.04.2015 17.09.2015 -- -- -- --
309 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje - EU

Schváleno

298/2015 Sb.
04.09.2014 07.04.2015 08.07.2015 16.09.2015 14.10.2015 29.10.2015 10.11.2015
308 Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů - EU - RJ

Schváleno

104/2015 Sb.
04.09.2014 29.10.2014 21.01.2015 11.02.2015 19.03.2015 16.04.2015 04.05.2015
307 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Schváleno

1/2015 Sb.
04.09.2014 25.09.2014 31.10.2014 07.11.2014 10.12.2014 22.12.2014 06.01.2015
306 Vl.n.z. o změnách zák. v souv. s účinn.rekodifik.soukr.práva

Schváleno

87/2015 Sb.
04.09.2014 05.11.2014 21.01.2015 11.02.2015 -- 01.04.2015 17.04.2015
305 Novela z. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestn.řízení

Schváleno

86/2015 Sb.
03.09.2014 05.11.2014 20.01.2015 11.02.2015 -- 01.04.2015 17.04.2015
304 Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob

Schváleno

183/2016 Sb.
03.09.2014 05.11.2014 -- 23.03.2016 27.04.2016 01.06.2016 13.06.2016
303 Novela z. o metrologii

Schváleno

85/2015 Sb.
03.09.2014 29.10.2014 20.01.2015 11.02.2015 -- 01.04.2015 17.04.2015
302 Novela z. o investičních pobídkách - EU

Schváleno

84/2015 Sb.
03.09.2014 29.10.2014 20.01.2015 11.02.2015 11.03.2015 01.04.2015 17.04.2015
301 Novela z. o hospodaření energií - EU

Schváleno

103/2015 Sb.
03.09.2014 29.10.2014 20.01.2015 11.02.2015 19.03.2015 16.04.2015 04.05.2015
300 Novela z. o veřejných zakázkách

Schváleno

40/2015 Sb.
03.09.2014 01.10.2014 02.12.2014 12.12.2014 14.01.2015 24.02.2015 06.03.2015
299 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU

Schváleno

39/2015 Sb.
03.09.2014 25.09.2014 03.12.2014 12.12.2014 14.01.2015 24.02.2015 06.03.2015
298 Novela z. o právu na informace o životním prostředí - EU

Schváleno

83/2015 Sb.
03.09.2014 21.10.2014 21.01.2015 13.02.2015 11.03.2015 01.04.2015 17.04.2015
297 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdrav.postižením - RJ

Schváleno

329/2014 Sb.
03.09.2014 25.09.2014 04.11.2014 07.11.2014 10.12.2014 17.12.2014 29.12.2014
296 Novela z. o zaměstnanosti

Schváleno

203/2015 Sb.
03.09.2014 11.02.2015 -- 17.06.2015 15.07.2015 04.08.2015 17.08.2015
295 Novela z. o rozpočtových pravidlech

Schváleno

25/2015 Sb.
03.09.2014 01.10.2014 04.11.2014 05.12.2014 18.12.2014 26.01.2015 05.02.2015
294 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Schváleno

24/2015 Sb.
-- -- -- -- -- 26.01.2015 05.02.2015
293 Novela z. o státním rozpočtu ČR

Schváleno

318/2014 Sb.
03.09.2014 01.10.2014 04.11.2014 07.11.2014 -- 11.12.2014 19.12.2014
292 Novela z. o dani z nemovitých věcí

Schváleno

23/2015 Sb.
03.09.2014 24.10.2014 02.12.2014 05.12.2014 18.12.2014 26.01.2015 05.02.2015
291 Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Schváleno

360/2014 Sb.
03.09.2014 01.10.2014 04.11.2014 07.11.2014 10.12.2014 22.12.2014 31.12.2014
290 Novela z. o spotřebních daních - EU

Schváleno

331/2014 Sb.
03.09.2014 23.09.2014 04.11.2014 07.11.2014 10.12.2014 17.12.2014 29.12.2014
288 Novela z. - školský zákon

Schváleno

82/2015 Sb.
02.09.2014 19.09.2014 21.01.2015 13.02.2015 11.03.2014 01.04.2015 17.04.2015
285 Sml.mezi ČR a Srbskou rep. o ochraně utajovaných informací

Schválena, 40/2015 Sb. m. s.

29.08.2014 30.10.2014 22.01.2015 -- -- -- 17.07.2015
280 Úml.o normách výcviku,kvalifikace a strážní služby námořníků

Schválena, 45/2015 Sb. m. s.

14.08.2014 12.02.2015 21.05.2015 -- -- -- 21.08.2015
277 Novela z. o platu představitelů státní moci

Schváleno

359/2014 Sb.
01.08.2014 14.11.2014 02.12.2014 05.12.2014 18.12.2014 22.12.2014 31.12.2014
276 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU

Schváleno

341/2015 Sb.
30.07.2014 29.10.2014 -- 16.09.2015 22.10.2015 03.12.2015 14.12.2015
275 N.z. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Schváleno

223/2016 Sb.
01.08.2014 -- 02.03.2016 15.04.2016 25.05.2016 07.07.2016 20.07.2016
271 Novela z. o námořní plavbě - EU

Schváleno

81/2015 Sb.
18.07.2014 24.10.2014 21.01.2015 23.01.2015 -- 01.04.2015 17.04.2015
270 Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Schváleno

267/2015 Sb.
18.07.2014 21.10.2014 28.04.2015 20.05.2015 18.06.2015 25.09.2015 14.10.2015
269 Novela z. o léčivech

Schváleno

80/2015 Sb.
18.07.2014 21.10.2014 21.01.2015 11.02.2015 11.03.2014 01.04.2015 17.04.2015
268 Vl.n.z. o působnosti orgánů Celní správy ČR - související

Schváleno

356/2014 Sb.
18.07.2014 24.10.2014 02.12.2014 05.12.2014 18.12.2014 22.12.2014 31.12.2014
267 Vl.n.z. o působnosti orgánů Celní správy ČR - EU

Schváleno

355/2014 Sb.
18.07.2014 24.10.2014 02.12.2014 05.12.2014 18.12.2014 22.12.2014 31.12.2014
266 Novela z. o Českém rozhlasu - EU

Schváleno

79/2015 Sb.
18.07.2014 24.10.2014 21.01.2015 13.02.2015 11.03.2015 01.04.2015 17.04.2015
262 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu - EU

Schváleno

78/2015 Sb.
03.07.2014 24.10.2014 20.01.2015 11.02.2015 11.03.2015 01.04.2015 17.04.2015
261 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Schváleno

77/2015 Sb.
03.07.2014 05.11.2014 20.01.2015 11.02.2015 -- 01.04.2015 17.04.2015
260 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Schváleno

256/2014 Sb.
03.07.2014 17.07.2014 18.09.2014 26.09.2014 22.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
259 Novela z. o léčivech - RJ

Schváleno

255/2014 Sb.
03.07.2014 17.07.2014 18.09.2014 26.09.2014 22.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
258 Novela z. o podmín.provozu vozidel na pozemních komunikacích

Schváleno

260/2014 Sb.
03.07.2014 17.07.2014 23.09.2014 01.10.2014 23.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
257 Novela z. o sociálních službách

Schváleno

254/2014 Sb.
03.07.2014 17.07.2014 17.09.2014 24.09.2014 22.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
256 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Schváleno

252/2014 Sb.
03.07.2014 17.07.2014 17.09.2014 24.09.2014 22.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
255 Novela z. o státní sociální podpoře - EU

Schváleno

253/2014 Sb.
03.07.2014 17.07.2014 17.09.2014 24.09.2014 22.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
254 Novela z. o cenách - RJ

Schváleno

353/2014 Sb.
03.07.2014 01.10.2014 04.11.2014 05.12.2014 18.12.2014 22.12.2014 31.12.2014
253 Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech - EU - RJ

Schváleno

333/2014 Sb.
03.07.2014 17.07.2014 17.09.2014 24.09.2014 23.10.2014 17.12.2014 29.12.2014
252 Novela z. o daních z příjmů - EU

Schváleno

267/2014 Sb.
03.07.2014 17.07.2014 17.09.2014 24.09.2014 23.10.2014 06.11.2014 21.11.2014
251 Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Schváleno

262/2014 Sb.
03.07.2014 17.07.2014 17.09.2014 24.09.2014 23.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
249 Novela z. o obcích

Schváleno

257/2017 Sb.
01.07.2014 13.07.2016 12.04.2017 17.05.2017 20.07.2017 01.08.2017 18.08.2017
242 N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě

Schváleno

250/2014 Sb.
26.06.2014 17.07.2014 23.09.2014 26.09.2014 23.10.2014 06.11.2014 14.11.2014
238 Novela z. - exekuční řád

Schváleno

298/2017 Sb.
25.06.2014 03.03.2016 08.06.2017 14.07.2017 16.08.2017 04.09.2017 19.09.2017
237 Novela z. o nakládání s bezpečnostním materiálem - RJ

Schváleno

266/2014 Sb.
23.06.2014 25.09.2014 -- -- 23.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
228 Sml.mezi ČR a Pákistán.islámskou rep. o zamez.dvoj.zdanění

Schválena, 58/2015 Sb. m. s.

11.06.2014 12.02.2015 21.05.2015 -- -- -- 02.12.2015
227 Doh.o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Mongolskem Schválena 11.06.2014 29.10.2014 23.01.2015 -- -- -- --
223 Doh.o komplex. partner. mezi státy EU a Vietnamskou soc.rep. Schválena 09.06.2014 29.10.2014 23.01.2015 -- -- -- --
222 Doh.o partner. a spolupráci mezi státy EU a Filipínskou rep. Schválena 09.06.2014 29.10.2014 23.01.2015 -- -- -- --
219 Novela z. o místních poplatcích

Schváleno

266/2015 Sb.
30.05.2014 09.12.2014 -- 29.04.2015 18.06.2015 25.09.2015 14.10.2015
217 Doh. o Mezinárodní finanční korporaci

Schválena, 44/2015 Sb. m. s.

29.05.2014 19.06.2014 12.02.2015 -- -- -- 10.08.2015
216 Novela z. o investičních společnostech - EU

Schváleno

336/2014 Sb.
29.05.2014 10.06.2014 19.09.2014 24.09.2014 23.10.2014 17.12.2014 29.12.2014
214 Novela z. o DPH - EU - RJ

Schváleno

196/2014 Sb.
29.05.2014 10.06.2014 15.07.2014 23.07.2014 27.08.2014 03.09.2014 12.09.2014
213 Vl.n.z. o prekurzorech výbušnin - EU - RJ

Schváleno

259/2014 Sb.
28.05.2014 13.06.2014 18.09.2014 26.09.2014 22.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
212 Novela z. o hnojivech - RJ

Schváleno

263/2014 Sb.
28.05.2014 11.06.2014 23.09.2014 01.10.2014 23.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
211 Prot. č. 15, kterým se mění Úml. o ochraně lidských práv Schválena 28.05.2014 17.06.2014 10.12.2014 -- -- -- --
209 Novela z. o auditorech - EU

Schváleno

334/2014 Sb.
27.05.2014 10.06.2014 19.09.2014 24.09.2014 23.10.2014 17.12.2014 29.12.2014
208 Novela z. o spotřebních daních - EU - RJ

Schváleno

201/2014 Sb.
27.05.2014 10.06.2014 15.07.2014 30.07.2014 27.08.2014 16.09.2014 26.09.2014
207 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EU

Schváleno

257/2014 Sb.
27.05.2014 11.06.2014 18.09.2014 26.09.2014 22.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
206 Novela z. o pedagogických pracovnících

Schváleno

197/2014 Sb.
27.05.2014 11.06.2014 16.07.2014 30.07.2014 27.08.2014 03.09.2014 12.09.2014
204 Doh.mezi ČR a Bahamským spol. o výměně inf. v daň. zálež.

Schválena, 34/2015 Sb. m. s.

22.05.2014 19.06.2014 12.02.2015 -- -- -- 18.05.2015
203 Novela z. o správních poplatcích

Schváleno

249/2014 Sb.
22.05.2014 10.06.2014 18.09.2014 26.09.2014 23.10.2014 06.11.2014 14.11.2014
201 Novela z. o dráhách - EU - RJ

Schváleno

180/2014 Sb.
20.05.2014 12.06.2014 18.06.2014 20.06.2014 23.07.2014 13.08.2014 29.08.2014
200 Smlouva o obchodu se zbraněmi

Schválena, 36/2015 Sb. m. s.

16.05.2014 12.06.2014 19.09.2014 -- -- -- 10.06.2015
199 Novela z. - veterinární zákon - EU

Schváleno

264/2014 Sb.
15.05.2014 17.07.2014 18.09.2014 26.09.2014 23.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
195 Úml. OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku Schválena 06.05.2014 17.06.2014 10.12.2014 -- -- -- --
182 Novela z. o urychl.výstavby doprav.,vodní a energ. infrastr. - RJ

Schváleno

178/2014 Sb.
25.04.2014 07.05.2014 17.06.2014 20.06.2014 23.07.2014 13.08.2014 29.08.2014
181 Novela z. - občanský soudní řád

Schváleno

164/2015 Sb.
25.04.2014 12.12.2014 -- 29.04.2015 -- 24.06.2015 01.07.2015
179 Vl.n.z. o změnách zák. v oblasti finančního trhu - EU

Schváleno

261/2014 Sb.
16.04.2014 30.04.2014 19.09.2014 24.09.2014 23.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
177 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU

Schváleno

187/2014 Sb.
15.04.2014 30.04.2014 10.06.2014 20.06.2014 -- 13.08.2014 02.09.2014
176 Novela z. o ochraně přírody a krajiny - RJ

Schváleno

175/2014 Sb.
15.04.2014 29.04.2014 11.06.2014 18.06.2014 23.07.2014 13.08.2014 28.08.2014
175 Novela z. o důchodovém pojištění - RJ

Schváleno

183/2014 Sb.
15.04.2014 30.04.2014 13.06.2014 20.06.2014 24.07.2014 13.08.2014 29.08.2014
174 Novela z. o pojistném na veřejné zdrav. pojištění - RJ

Schváleno

109/2014 Sb.
15.04.2014 06.05.2014 -- -- 29.05.2014 05.06.2014 18.06.2014
173 Novela z. o silničním provozu - EU - RJ

Schváleno

230/2014 Sb.
15.04.2014 30.04.2014 17.06.2014 20.06.2014 23.07.2014 09.10.2014 23.10.2014
172 Novela z. o odpadech - EU

Schváleno

184/2014 Sb.
14.04.2014 29.04.2014 17.06.2014 20.06.2014 -- 13.08.2014 29.08.2014
168 Prot. a Mezinárodní úml. o zamezení znečištění moří z lodí

Schválena, 52/2015 Sb. m. s.

10.04.2014 30.04.2014 12.02.2015 -- -- -- 30.11.2015
165 Prot.o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

Schválena, 12/2015 Sb. m. s.

07.04.2014 06.05.2014 17.06.2014 -- -- -- 06.02.2015
161 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

Schválena, 16/2016 Sb. m. s.

01.04.2014 06.05.2014 23.01.2015 -- -- -- 13.04.2016
160 Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu Schválena 01.04.2014 06.05.2014 10.12.2014 -- -- -- --
156 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Schváleno

367/2016 Sb.
31.03.2014 09.12.2014 -- 07.09.2016 19.10.2016 01.11.2016 14.11.2016
154 Novela z. o jednacím řádu Senátu

Schváleno

16/2015 Sb.
28.03.2014 11.06.2014 05.12.2014 12.12.2014 -- 21.01.2015 30.01.2015
153 Novela z. o odpadech

Schváleno

229/2014 Sb.
28.03.2014 11.06.2014 15.07.2014 23.07.2014 27.08.2014 09.10.2014 23.10.2014
149 Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

Schváleno

251/2014 Sb.
26.03.2014 13.06.2014 17.09.2014 26.09.2014 22.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
146 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.

Schváleno

166/2015 Sb.
26.03.2014 28.04.2015 -- 20.05.2015 10.06.2015 24.06.2015 01.07.2015
143 Novela z. o soudních poplatcích

Schváleno

335/2014 Sb.
24.03.2014 17.07.2014 18.09.2014 26.09.2014 23.10.2014 17.12.2014 29.12.2014
142 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o mezinárodní silniční dopravě

Schválena, 41/2015 Sb. m. s.

20.03.2014 30.04.2014 22.01.2015 -- -- -- 17.07.2015
141 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

Schválena, 47/2014 Sb. m. s.

18.03.2014 30.04.2014 11.06.2014 -- -- -- 05.09.2014
140 Doh.mezi ČR a vl. Arménské rep. o spol.v boji proti tr.činn. Schválena 13.03.2014 15.05.2014 30.10.2014 -- -- -- --
139 Prot.o předcházení, potlačování a trestání obchodov.s lidmi

Schválena, 18/2015 Sb. m. s.

13.03.2014 15.05.2014 30.10.2014 -- -- -- 03.03.2015
138 Sml. mezi ČR a SR o spolupráci na úseku evidence obyvatel

Schválena, 20/2015 Sb. m. s.

13.03.2014 15.05.2014 30.10.2014 -- -- -- 10.03.2015
137 Doh.mezi státy EU a Švýc.konf.týkající se evr.prog.druž.nav. Schválena 13.03.2014 30.04.2014 04.12.2014 -- -- -- --
136 Sml. mezi ČR a USA o sociálním zabezpečení

Schválena, 21/2016 Sb. m. s.

13.03.2014 15.05.2014 04.12.2014 -- -- -- 29.04.2016
135 Novela z. o elektronických komunikacích - EU

Schváleno

258/2014 Sb.
06.03.2014 18.03.2014 18.09.2014 26.09.2014 22.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
134 Sml.mezi ČR a Slov.rep. o vzáj. uznávání dokladů o vzdělání Schválena 05.03.2014 26.03.2014 11.12.2014 -- -- -- --
133 Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a Kanadou Schválena 03.03.2014 20.03.2014 12.06.2014 -- -- -- --
132 Evropsko-středom.let. doh. mezi státy EU a vl.Státu Izrael Schválena 03.03.2014 20.03.2014 12.06.2014 -- -- -- --
122 Basilejská úml. o kontrole pohybu nebezpečných odpadů

Schválena, 7/2015 Sb. m. s.

14.02.2014 20.03.2014 11.06.2014 -- -- -- 16.01.2015
121 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy

Schválena, 5/2015 Sb. m. s.

14.02.2014 20.03.2014 11.06.2014 -- -- -- 12.01.2015
118 Novela z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - RJ

Schváleno

354/2014 Sb.
10.02.2014 14.05.2014 26.09.2014 24.10.2014 18.12.2014 22.12.2014 31.12.2014
117 Novela z. o soudech a soudcích

Schváleno

185/2014 Sb.
07.02.2014 26.03.2014 11.06.2014 20.06.2014 -- 13.08.2014 29.08.2014
112 Prot. mezi ČR a vl. Ukrajiny o zamez. dvoj. zdanění

Schválena, 12/2016 Sb. m. s.

29.01.2014 20.03.2014 12.06.2014 31.12.9999 31.12.9999 31.12.9999 04.02.2016
111 Prot. mezi ČR a vl. Singapur. rep.o zamez. dvoj. zdanění

Schválena, 64/2014 Sb. m. s.

29.01.2014 20.03.2014 12.06.2014 -- -- -- 07.11.2014
110 Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgány

Schválena, 65/2014 Sb. m. s.

29.01.2014 20.03.2014 12.06.2014 -- -- -- 28.11.2014
109 Změna příl. A Stockholm.úml.o perzis.organických polutantech

Schválena, 47/2015 Sb. m. s.

29.01.2014 20.03.2014 11.06.2014 -- -- -- 20.08.2015
108 Vl.n.z.o změně zák.v souv.se stanov.přístupu k činnosti bank - EU - RJ

Schváleno

135/2014 Sb.
23.01.2014 14.02.2014 30.04.2014 14.05.2014 18.06.2014 08.07.2014 22.07.2014
104 Doh.mezi ČR a Zvl.admin.obl.Hongkong o před.odsouzených osob

Schválena, 8/2015 Sb. m. s.

22.01.2014 20.03.2014 12.06.2014 -- -- -- 21.01.2015
103 Doh.mezi ČR a Zvl.adm.obl.Hongkong o vzáj.pomoci v tr.věcech

Schválena, 15/2015 Sb. m. s.

22.01.2014 20.03.2014 12.06.2014 -- -- -- 18.02.2015
102 Doh.mezi ČR a Zvlášt.admin.oblastí Hongkong o předávání osob

Schválena, 14/2015 Sb. m. s.

22.01.2014 20.03.2014 12.06.2014 -- -- -- 18.02.2015
101 Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci

Schválena, 53/2014 Sb. m. s.

22.01.2014 20.03.2014 06.05.2014 -- -- -- 02.10.2014
100 Novela z. o úrazovém pojištění zaměstnanců

Schváleno

182/2014 Sb.
22.01.2014 19.03.2014 11.06.2014 20.06.2014 24.07.2014 13.08.2014 29.08.2014
99 Novela z. - energetický zákon - RJ

Schváleno

90/2014 Sb.
22.01.2014 05.02.2014 19.03.2014 26.03.2014 23.04.2014 06.05.2014 21.05.2014
98 Novela z. o zemědělství - EU

Schváleno

179/2014 Sb.
21.01.2014 05.02.2014 11.06.2014 20.06.2014 23.07.2014 13.08.2014 29.08.2014
94 Sml.mezi ČR a Lucem.velkovévod.o zamezení dvojímu zdanění

Schválena, 51/2014 Sb. m. s.

20.01.2014 06.02.2014 15.05.2014 -- -- -- 15.09.2014
93 Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO) Schválena 20.01.2014 06.02.2014 15.05.2014 -- -- -- --
87 Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - EU

Schváleno

268/2014 Sb.
16.01.2014 05.02.2014 18.09.2014 26.09.2014 22.10.2014 06.11.2014 24.11.2014
86 Novela z. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - EU

Schváleno

138/2014 Sb.
16.01.2014 05.02.2014 07.05.2014 14.05.2014 18.06.2014 08.07.2014 22.07.2014
85 Novela z. - živnostenský zákon

Schváleno

140/2014 Sb.
16.01.2014 11.02.2014 30.04.2014 14.05.2014 18.06.2014 08.07.2014 22.07.2014
84 Novela z. o zaměstnanosti

Schváleno

136/2014 Sb.
16.01.2014 14.02.2014 30.04.2014 14.05.2014 18.06.2014 08.07.2014 22.07.2014
82 Vl.n.z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Schváleno

247/2014 Sb.
10.01.2014 26.03.2014 13.06.2014 20.06.2014 24.07.2014 -- 14.11.2014
81 Vl.n.z. o kybernetické bezpečnosti

Schváleno

181/2014 Sb.
10.01.2014 14.02.2014 10.06.2014 18.06.2014 23.07.2014 13.08.2014 29.08.2014
79 Změna Kjótského prot. k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu Schválena 09.01.2014 06.02.2014 13.05.2014 -- -- -- --
78 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

Schváleno

89/2014 Sb.
09.01.2014 14.02.2014 18.03.2014 26.03.2014 23.04.2014 06.05.2014 21.05.2014
77 Novela z. o ochraně ovzduší

Schváleno

87/2014 Sb.
08.01.2014 19.03.2014 21.03.2014 26.03.2014 23.04.2014 06.05.2014 21.05.2014
76 Novela z. o dobrovolnické službě

Schváleno

86/2014 Sb.
07.01.2014 07.02.2014 19.03.2014 26.03.2014 23.04.2014 06.05.2014 21.05.2014
75 Dodatkový prot. k Úmluvě o počítačové kriminalitě

Schválena, 9/2015 Sb. m. s.

06.01.2014 06.02.2014 13.05.2014 -- -- -- 21.01.2015
74 Pekingská sml. o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi Schválena 06.01.2014 06.02.2014 12.06.2014 -- -- -- --
73 Novela z. o dluhopisech

Schváleno

137/2014 Sb.
06.01.2014 14.02.2014 30.04.2014 14.05.2014 18.06.2014 08.07.2014 22.07.2014
72 Novela z. o potravinách - EU

Schváleno

139/2014 Sb.
06.01.2014 05.02.2014 07.05.2014 14.05.2014 18.06.2014 08.07.2014 22.07.2014
71 Novela z. - služební zákon

Schváleno

234/2014 Sb.
27.12.2013 22.01.2014 02.09.2014 10.09.2014 01.10.2014 -- 06.11.2014
70 Novela z. - autorský zákon - EU - RJ

Schváleno

228/2014 Sb.
20.12.2013 05.02.2014 29.04.2014 14.05.2014 19.06.2014 09.10.2014 23.10.2014
69 Sml. mezi ČR a Rep. Kazachstán o vzájemné právní pomoci

Schválena, 55/2014 Sb. m. s.

19.12.2013 06.02.2014 13.05.2014 -- -- -- 20.10.2014
68 Návrh na odvolání některých výhrad ČR k mnohostran.mez.sml. Schválena 19.12.2013 06.02.2014 13.05.2014 -- -- -- --
67 Novela z. - chemický zákon - EU - RJ

Schváleno

61/2014 Sb.
19.12.2013 05.02.2014 -- -- 19.03.2014 25.03.2014 07.04.2014
65 Sml. mezi ČR a St. Izrael o spolup. proti trestné činnosti

Schválena, 41/2014 Sb. m. s.

19.12.2013 06.02.2014 15.05.2014 -- -- -- 24.07.2014
63 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o spolupr.v boji proti tr.čin.

Schválena, 40/2014 Sb. m. s.

13.12.2013 06.02.2014 15.05.2014 -- -- -- 24.07.2014
62 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - RJ

Schváleno

59/2014 Sb.
13.12.2013 07.02.2014 -- -- 20.03.2014 25.03.2014 07.04.2014
57 Vl.n.z. o hranicích vojenských újezdů

Schváleno

15/2015 Sb.
10.12.2013 18.03.2014 18.09.2014 12.12.2014 14.01.2015 21.01.2015 30.01.2015
53 Novela z. o obalech - EU - RJ

Schváleno

62/2014 Sb.
10.12.2013 05.02.2014 11.02.2014 14.02.2014 19.03.2014 25.03.2014 07.04.2014
49 Novela z. o vojácích z povolání - EU - RJ

Schváleno

332/2014 Sb.
05.12.2013 14.05.2014 16.09.2014 19.09.2014 23.10.2014 17.12.2014 29.12.2014
47 Novela z. o civilním letectví - EU

Schváleno

127/2014 Sb.
03.12.2013 05.02.2014 18.03.2014 26.03.2014 23.04.2014 24.06.2014 11.07.2014
45 Novela .z - trestní řád - EU

Schváleno

141/2014 Sb.
-- -- -- -- 19.06.2014 08.07.2014 22.07.2014
42 N.z. o Registru smluv

Schváleno

340/2015 Sb.
04.12.2013 21.01.2014 -- 18.09.2015 22.10.2015 03.12.2015 14.12.2015
34 Doh. o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře Schválena 29.11.2013 12.12.2013 13.02.2014 -- -- -- --
32 Novela z. o válečných veteránech - RJ

Schváleno

88/2014 Sb.
29.11.2013 10.12.2013 18.03.2014 26.03.2014 -- 06.05.2014 21.05.2014
31 Novela z. o archivnictví a spisové službě - RJ

Schváleno

56/2014 Sb.
29.11.2013 10.12.2013 07.02.2014 14.02.2014 20.03.2014 25.03.2014 07.04.2014
30 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU - RJ

Schváleno

101/2014 Sb.
29.11.2013 10.12.2013 19.03.2014 26.03.2014 23.04.2014 06.05.2014 09.06.2014
29 Vl.n.z.o změně zákonů v souvislosti s přij.kontrolního řádu - EU - RJ

Schváleno

64/2014 Sb.
29.11.2013 10.12.2013 07.02.2014 14.02.2014 20.03.2014 25.03.2014 07.04.2014
28 Novela z. o evropské občanské iniciativě - RJ

Schváleno

57/2014 Sb.
29.11.2013 10.12.2013 07.02.2014 14.02.2014 20.03.2014 25.03.2014 07.04.2014
27 Vnitřní doh. o financování pomoci Evropské unie Schválena 29.11.2013 12.12.2013 16.12.2013 -- -- -- --
26 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Schváleno

265/2014 Sb.
02.12.2013 21.01.2014 23.09.2014 26.09.2014 23.10.2014 06.11.2014 19.11.2014
15 Doh.mezi ČR a vl. Andorrského knížectví o výměně informací

Schválena, 33/2014 Sb. m. s.

27.11.2013 12.12.2013 20.03.2014 -- -- -- 11.06.2014
13 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU - RJ

Schváleno

58/2014 Sb.
27.11.2013 10.12.2013 11.02.2014 14.02.2014 20.03.2014 25.03.2014 07.04.2014
11 Novela z. o ochraně spotřebitele - RJ

Schváleno

476/2013 Sb.
27.11.2013 10.12.2013 -- -- 18.12.2013 23.12.2013 31.12.2013
10 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU - RJ

Schváleno

60/2014 Sb.
27.11.2013 10.12.2013 07.02.2014 14.02.2014 19.03.2014 25.03.2014 07.04.2014
6 Vl. n. z. o státním rozpočtu ČR na rok 2014

Schváleno

475/2013 Sb.
27.11.2013 06.12.2013 16.12.2013 19.12.2013 -- 23.12.2013 31.12.2013
TISK NÁZEV STAV ROZESLÁNO 1. ČTENÍ 2. ČTENÍ 3. ČTENÍ SENÁT PREZIDENT VYHLÁŠENO
1002 Novela z. v souv.s přijetím zák.o řízení a kontrole veř.fin. Nepřijato 22.12.2016 14.03.2017 06.06.2017 14.07.2017 16.08.2017 -- --
1001 Vl.n.z. o řízení a kontrole veřejných financí - EU Nepřijato 22.12.2016 14.03.2017 06.06.2017 14.07.2017 16.08.2017 -- --
983 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací - RJ Vzat zpět v 1. čtení 07.12.2016 22.02.2017 -- -- -- -- --
966 Novela z. o spotřebních daních Neschváleno 16.11.2016 01.02.2017 08.06.2017 08.09.2017 -- -- --
951 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vzat zpět před projednáváním 02.11.2016 -- -- -- -- -- --
857 N. z. - zahrádkářský zákon Vráceno 01.07.2016 09.11.2016 -- -- -- -- --
848 Novela z. o daních z příjmů Vzat zpět v 2. čtení 27.06.2016 09.11.2016 -- -- -- -- --
836 Vl.n.z.o zrušení zák. o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr - EU - RJ Neschváleno 09.06.2016 14.03.2017 11.07.2017 08.09.2017 -- -- --
774 Novela z. o pozemních komunikacích - RJ Vzat zpět v 1. čtení 06.04.2016 -- -- -- -- -- --
772 Novela z. o pozemních komunikacích - RJ Vzat zpět v 1. čtení 01.04.2016 -- -- -- -- -- --
739 Novela z. o ochraně přírody a krajiny Nepřijato 15.03.2016 03.06.2016 09.09.2016 02.12.2016 19.01.2017 -- --
713 N. z. o zákazu halál porážek Vzat zpět 04.02.2016 -- -- -- -- -- --
699 Novela z. o registru smluv - RJ Nepřijato 19.01.2016 02.03.2016 18.10.2016 01.02.2017 19.04.2017 31.12.9999 31.12.9999
670 N. z. proti terorismu Zamítnuto v 1. čtení 17.12.2015 01.02.2017 -- -- -- -- --
666 Vl.n.z. o ochraně památkového fondu Zamítnuto v 3. čtení 04.12.2015 06.12.2016 16.05.2017 12.07.2017 -- -- --
625 Novela z.o urychlení výstavby dopr., vodní a energ.infrastr. Vzat zpět 07.10.2015 -- -- -- -- -- --
610 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Nepřijato 23.09.2015 07.10.2015 11.03.2016 22.04.2016 26.05.2016 -- --
558 Novela z. o dani z přidané hodnoty Zamítnuto v 1. čtení 23.07.2015 09.02.2016 -- -- -- -- --
549 Novela z. o loteriích a jiných podobných hrách Vzat zpět v 1. čtení 13.07.2015 -- -- -- -- -- --
508 Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU Neschváleno 03.06.2015 15.12.2015 08.03.2016 04.05.2016 -- -- --
488 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Vzat zpět před projednáváním 22.05.2015 -- -- -- -- -- --
453 Novela z. o církvích a náboženských společnostech Zamítnuto v 1. čtení 10.04.2015 27.10.2015 -- -- -- -- --
450 Novela z. o státních svátcích Nepřijato 08.04.2015 29.09.2015 11.02.2016 02.03.2016 06.04.2016 -- --
437 Novela z. o loteriích Vzat zpět v 2. čtení 30.03.2015 07.07.2015 -- -- -- -- --
426 N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Zamítnuto v 1. čtení 12.03.2015 29.09.2015 -- -- -- -- --
415 Novela z. o pojišťovacích zprostředkovatelích - EU Vzat zpět v 2. čtení 25.02.2015 08.04.2015 -- -- -- -- --
414 Novela z. o pojišťovnictví - EU Neschváleno 25.02.2015 08.04.2015 20.10.2015 13.11.2015 -- -- --
411 Vl.n. ústavního z. o rozpočtové odpovědnosti - EU Neschváleno 25.02.2015 08.04.2015 07.09.2016 19.10.2016 -- -- --
393 Novela z. - zákoník práce Zamítnuto v 3. čtení 26.01.2015 29.09.2015 03.05.2016 07.09.2016 -- -- --
391 Novela z. o regulaci reklamy Vráceno 22.01.2015 01.04.2015 -- -- -- -- --
379 Novela z. o Veřejném ochránci práv - EU Vzat zpět v 3. čtení 05.01.2015 29.04.2015 18.10.2016 03.02.2017 -- -- --
378 N.z. o odškod. za ztrátu zaměst. z pol.důvodů býv. vojákům Neschváleno 22.12.2014 -- 01.02.2017 22.02.2017 -- -- --
377 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích Zamítnuto v 1. čtení 19.12.2014 19.05.2015 -- -- -- -- --
372 Novela z. - občanský soudní řád Vzat zpět v 1. čtení 16.12.2014 -- -- -- -- -- --
367 Novela z. o lesích (lesní zákon) - RJ Zamítnuto v 1. čtení 05.12.2014 19.05.2015 -- -- -- -- --
355 Novela z. o platu představitelů státní moci - RJ Vzat zpět v 1. čtení 10.11.2014 -- -- -- -- -- --
341 N.z. o odpovědnosti za újmu způsob. při výkonu veřejné moci Vzat zpět 13.10.2014 -- -- -- -- -- --
329 Vl.n.z. o státních dluhopisových programech Neschváleno 30.09.2014 05.11.2014 20.01.2015 23.01.2015 -- -- --
321 Úml. Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuál. vykořisťování Vzata zpět 12.09.2014 -- -- -- -- -- --
319 Novela ústav. z. - Ústava ČR Zamítnuto v 1. čtení 11.09.2014 11.02.2015 -- -- -- -- --
289 Novela ústav. z. - Ústava ČR Vzat zpět 03.09.2014 -- -- -- -- -- --
287 Novela z. o místních poplatcích Vzat zpět před projednáváním 03.09.2014 -- -- -- -- -- --
282 Novela z. o obcích Zamítnuto v 1. čtení 28.08.2014 13.07.2016 -- -- -- -- --
278 Novela z. - školský zákon Vzat zpět v 1. čtení 01.08.2014 -- -- -- -- -- --
272 Novela z. o ochraně před škodami působenými tabák. výrobky - RJ Vzat zpět v 2. čtení 30.07.2014 24.10.2014 -- -- -- -- --
264 Novela z. o správních poplatcích Zamítnuto v 1. čtení 10.07.2014 19.05.2015 -- -- -- -- --
250 N. z. o Národním parku Šumava Zamítnuto v 1. čtení 03.07.2014 29.10.2014 -- -- -- -- --
243 N.z.o soukromém zdr.pojištění cizinců při pobytu na území ČR Vzat zpět v 1. čtení 26.06.2014 -- -- -- -- -- --
235 N.z. o majetkovém přiznání Zamítnuto v 1. čtení 18.06.2014 -- -- -- -- -- --
226 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr Neschváleno 11.06.2014 12.07.2016 18.10.2016 02.12.2016 -- -- --
225 Novela z. - exekuční řád Zamítnuto v 1. čtení 19.06.2014 -- -- -- -- -- --
220 Novela z. - horní zákon Zamítnuto v 1. čtení 04.06.2014 13.07.2016 -- -- -- -- --
215 Novela z. o spotřebních daních - EU Nepřijato 29.05.2014 10.06.2014 15.07.2014 23.07.2014 27.08.2014 -- --
205 Novela z. o sociálních službách Vzat zpět před projednáváním 27.05.2014 -- -- -- -- -- --
194 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy Vzat zpět před projednáváním 06.05.2014 -- -- -- -- -- --
184 Novela z. o daních z příjmů Vzat zpět před projednáváním 30.04.2014 -- -- -- -- -- --
183 Novela z. o místním referendu Zamítnuto v 1. čtení 28.04.2014 12.07.2016 -- -- -- -- --
180 Novela z. o pozemních komunikacích Vzat zpět před projednáváním 22.04.2014 -- -- -- -- -- --
171 Novela z. o střelných zbraních - RJ Vzat zpět v 2. čtení 11.04.2014 29.04.2014 -- -- -- -- --
169 Novela z. o loteriích Vzat zpět v 2. čtení 11.04.2014 17.07.2014 -- -- -- -- --
167 N. z. o působ. MPO ČR při řízení společností ovládan. státem Zamítnuto v 1. čtení 10.04.2014 -- -- -- -- -- --
166 Novela ústav. z. - Ústava ČR Vzat zpět v 1. čtení 07.04.2014 -- -- -- -- -- --
157 Novela z. o regulaci reklamy Zamítnuto v 3. čtení 02.04.2014 -- 03.05.2016 03.06.2016 -- -- --
155 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Vzat zpět v 2. čtení 31.03.2014 11.06.2014 -- -- -- -- --
145 Novela z. - trestní zákoník Zamítnuto v 1. čtení 25.03.2014 07.04.2015 -- -- -- -- --
127 Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti Vráceno 24.02.2014 15.05.2014 -- -- -- -- --
126 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění Zamítnuto v 1. čtení 19.02.2014 -- -- -- -- -- --
125 N. ústav. z. o funkčním období zastup. hl. m. Prahy Vzat zpět v 1. čtení 19.02.2014 -- -- -- -- -- --
124 Novela z. o hl. m. Praze - RJ Vzat zpět v 2. čtení 19.02.2014 30.04.2014 -- -- -- -- --
119 Novela z. o majetku České republiky Zamítnuto v 1. čtení 11.02.2014 30.04.2014 -- -- -- -- --
116 N.ústav.z. o referendu Zamítnuto v 1. čtení 06.02.2014 26.03.2014 -- -- -- -- --
114 N.ústav.z. o celostátním referendu Zamítnuto v 1. čtení 30.01.2014 25.03.2014 -- -- -- -- --
107 Novela z. - občanský soudní řád Vzat zpět v 2. čtení 23.01.2014 25.03.2014 -- -- -- -- --
106 Novela z. - občanský soudní řád Vzat zpět v 2. čtení 23.01.2014 19.03.2014 -- -- -- -- --
105 Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob Zamítnuto v 1. čtení 23.01.2014 19.03.2014 -- -- -- -- --
97 Novela z. - služební zákon - související Vzat zpět v 1. čtení 21.01.2014 -- -- -- -- -- --
96 Novela z. - služební zákon Vzat zpět v 1. čtení 21.01.2014 -- -- -- -- -- --
92 Novela z. o vysokých školách Zamítnuto v 1. čtení 20.01.2014 13.02.2014 -- -- -- -- --
88 Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - související Vzat zpět v 1. čtení 16.01.2014 -- -- -- -- -- --
83 Novela z. o dani z přidané hodnoty Zamítnuto v 1. čtení 13.01.2014 19.03.2014 -- -- -- -- --
66 N.ústav.z. o referendu o zruš.zák.o maj.vyrovnání s církvemi Zamítnuto v 1. čtení 20.12.2013 -- -- -- -- -- --
60 Novela z. o vysokých školách Neschváleno 13.12.2013 13.02.2014 21.10.2014 05.12.2014 -- -- --
59 Novela z. o státních svátcích Zamítnuto v 1. čtení 13.12.2013 13.02.2014 -- -- -- -- --
56 Vl.n.z. o službě vojáků v záloze - související Vzat zpět v 1. čtení 10.12.2013 -- -- -- -- -- --
55 Vl.n.z. o službě vojáků v záloze - EU Vzat zpět v 1. čtení 10.12.2013 -- -- -- -- -- --
54 Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2013 Vzat zpět v 1. čtení 10.12.2013 -- -- -- -- -- --
50 Novela z. - branný zákon Vzat zpět v 1. čtení 05.12.2013 -- -- -- -- -- --
46 Novela z. - trestní zákoník Vzat zpět v 1. čtení 03.12.2013 -- -- -- -- -- --
44 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Vráceno 03.12.2013 22.01.2014 -- -- -- -- --
41 Novela z. o spotřebitelském úvěru Zamítnuto v 3. čtení 02.12.2013 12.02.2014 10.06.2014 20.06.2014 -- -- --
40 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Zamítnuto v 1. čtení 02.12.2013 12.02.2014 -- -- -- -- --
39 Novela z. o dani z přidané hodnoty Zamítnuto v 1. čtení 02.12.2013 11.02.2014 -- -- -- -- --
38 Novela z. o dani z přidané hodnoty Zamítnuto v 1. čtení 02.12.2013 11.02.2014 -- -- -- -- --
37 N.z.o péči řádného hospodáře u svěřeného majet.veř.korporací Vzat zpět před projednáváním 02.12.2013 -- -- -- -- -- --
33 Nz.o změně zák. v souv.s přij. úst.zák. o rozp. odpovědnosti Zamítnuto v 1. čtení 02.12.2013 11.02.2014 -- -- -- -- --
25 Novela z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Zamítnuto v 1. čtení 02.12.2013 11.02.2014 -- -- -- -- --
24 N. ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti Zamítnuto v 1. čtení 29.11.2013 11.02.2014 -- -- -- -- --
23 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci Neschváleno 29.11.2013 11.02.2014 14.05.2014 20.06.2014 -- -- --
21 N.z.,kterým se zruš. zákony o předpokladech na výkon funkcí Zamítnuto v 1. čtení 28.11.2013 11.02.2014 -- -- -- -- --
14 Novela z. o ozbrojených silách ČR Vzat zpět v 2. čtení 27.11.2013 10.12.2013 -- -- -- -- --
12 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - RJ Vzat zpět v 2. čtení 27.11.2013 10.12.2013 -- -- -- -- --
5 Novela z. - občanský zákoník - RJ Vzat zpět v 1. čtení 27.11.2013 -- -- -- -- -- --

Firma Wolters Kluwer, a. s., dceřiná společnost nadnárodního koncernu Wolters Kluwer International Company, se zabývá poskytováním právních, daňových, účetních a jiných profesních informací jak v elektronické, tak i tištěné podobě.

Jedním z našich nejznámějších produktů je systém právních informací ASPI, který je již dlouhodobě standardním vybavením kanceláří státní správy, samosprávy, advokátů i dalších odborníků, finančních institucí a mnoha firem. Dobrému jménu se těší rovněž řada produktů s označením Judikatura, a to především díky jejímu kvalitnímu výběru renomovanými soudci, kteří zasedají v jejich redakčních radách.

Jedinečná koncepce výkladových publikací pod značkou Meritum je rovněž nepřehlédnutelná mezi produkty firmy, oceňovaná zejména pro své komplexní a podrobné zpracování dané problematiky s pravidelnou aktualizací informací na internetových stránkách.

Kompletní nabídku Wolters Kluwer najdete v našem katalogu produktů a služeb.

Wolters Kluwer, a. s. je držitelem certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.

Wolters Kluwer, a. s.

U Nákladového nádraží 6

130 00 Praha 3

IČ:63077639

DIČ:CZ63077639

Recepce: 246 040 444

Zákaznické oddělení: 246 040 400

Servis & hotline systému ASPI: 800 611 911

Fax na recepci: 246 040 401

Fax na zákaznické odd.: 246 040 414

E-mail: obchod(at)wkcr.cz

Spojení autem:

- ze směru z ulice Jana Želivského (odbočte u benzínové pumpy OMV)

- ze směru z ulice K Červenému dvoru (odbočte u budovy Novartis, Kapsch)

- parkoviště naproti budově nebo v ulici U nákladového nádraží (volné a bezplatné parkování)

Spojení MHD:

- metrem na stanici Želivského a následně autobusy, shuttlebusem nebo pěšky

- tramvají číslo 10, 16, 26, 5 na zastávku Mezi hřbitovy a následně autobusy, shuttlebusem nebo pěšky

- autobusy číslo 124 na zastávku Červený dvůr nebo 133 na zastávku Třebešín

- shuttlebusem ze stanice Želivského (přeprava ZDARMA) - označení NAGANO

Wolters Kluwer, a. s., IČ: 63077639, DIČ: CZ63077639 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 9659.

Spojení autem:

- ze směru z ulice Jana Želivského (odbočte u benzínové pumpy OMV)

- ze směru z ulice K Červenému dvoru (odbočte u budovy Novartis, Kapsch)

- parkoviště naproti budově nebo v ulici U nákladového nádraží (volné a bezplatné parkování)

Spojení MHD:

- metrem na stanici Želivského a následně autobusy, shuttlebusem nebo pěšky

- tramvají číslo 10, 16, 26, 5 na zastávku Mezi hřbitovy a následně autobusy, shuttlebusem nebo pěšky

- autobusy číslo 124 na zastávku Červený dvůr nebo 133 na zastávku Třebešín

- shuttlebusem ze stanice Želivského (přeprava ZDARMA) - označení NAGANO

Wolters Kluwer, a. s., IČ: 63077639, DIČ: CZ63077639 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 9659.